Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla Janiny Heleny Ujmy – Warszawa, 14 sierpnia 2018

  • Prezes IPN Jarosław Szarek wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Janinie Helenie Ujmie. Fot. Jan Dubiel (IPN)
    Prezes IPN Jarosław Szarek wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Janinie Helenie Ujmie. Fot. Jan Dubiel (IPN)
  • Janina Helena Ujma. Fot. Jan Dubiel (IPN)
    Janina Helena Ujma. Fot. Jan Dubiel (IPN)

14 sierpnia 2018 w Warszawie Janina Helena Ujma odebrała z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka Krzyż Wolności i Solidarności, przyznany jej przez Prezydenta RP za działalność opozycyjną.

Janina Helena Ujma od września 1980 r. była aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Politechnice Częstochowskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność” w latach 1982–1983 aktywnie włączała się w pomoc osobom internowanym i aresztowanym w ramach nowo powstałej struktury – Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin przy kurii diecezjalnej w Częstochowie. W latach 1983–1989 była członkiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej św. Rodziny.

do góry