Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności – Radom, 25 czerwca 2018

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zostały wręczone Krzyże Wolności i Solidarności. Prezes IPN dr Jarosław Szarek wziął również udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia czerwcowe w Radomiu 1976 r.

25 czerwca 2018 r. w siedzibie radomskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (dawnym budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR) odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz stowarzyszeń kombatantów i represjonowanych. W imieniu Prezydenta Polski aktu dekoracji dokonał dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Szef IPN w imieniu Prezydenta odznaczył również Krzysztofa Macieja Nazimka Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Natomiast jeszcze przed rozpocząciem uroczystości dr Szarek wraz z dyrektorem lubelskiego IPN Marcinem Krzysztofikiem i naczelnik delegatury radomskiego IPN Danutą Pawlik udali się do domu Krystyny Ewy Ćwiklińskiej, by wręczyć jej dwa odznaczenia – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nadany przez Prezydenta RP) za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz Krzyż Wolności i Solidarności.

Nie był to jednak koniec odbywających się tego dnia w Radomiu oficjalnych uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele IPN. W związku z obchodami 42. rocznicy wydarzeń radomskich z czerwca 1976 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej i szef IPN Oddział w Lublinie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia, wmurowaną w gmach radomskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (dawny budynek KW PZPR). Następnie wzięli udział w uroczystościach pod pomnikiem poświęconym wydarzeniom radomskim, w których uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki.

* * *

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Lista odznaczonych:

 1. Ciecieląg Stanisław
 2. Czarnecki Ireneusz Bronisław
 3. Ćwiklińska Krystyna Ewa
 4. Dudziński Waldemar
 5. Jastrzębski Marian
 6. Jerz Michał Lucjan
 7. Kawęcki Bronisław Zbigniew
 8. Kostecki Mieczysław
 9. Nazimek Krzysztof Maciej
 10. Pietrzak Marek Jerzy
 11. Traczyk Małgorzata Maria
 12. Wasilewska Izabella Jadwiga

Pośmiertnie:

 1. Białas Jan Stanisław
 2. Minda Bogusław
do góry