Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności działaczowi opozycji antykomunistycznej z ziemi leszczyńskiej – Wschowa, 24 kwietnia 2018

  • Krzyż Wolności i Solidarności
    Krzyż Wolności i Solidarności

24 kwietnia 2018 r. uroczyście wręczono odznaczenie państwowe Krzyż Wolności i Solidarności Mieczysławowi Krzysztofowi Kulińskiemu – działaczowi opozycji antykomunistycznej z ziemi leszczyńskiej.

Mieczysław Krzysztof Kuliński urodził się 13 września 1955 r. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest znanym działaczem opozycji antykomunistycznej w Regionie Leszczyńskim. Szerzej znany jest jako Krzysztof Kuliński. W końcu lat siedemdziesiątych członek i działacz Stowarzyszenia PAX – w czasie, gdy ZW Stowarzyszenia PAX w Lesznie kierował R. Szeremietiew. Od 1980 r. aktywnie działał w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej, współpracował też z MKZ, a potem ZR NSZZ „Solidarność” w Lesznie. W czerwcu 1981 r. był współzałożycielem i przewodniczącym Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne Regionu Leszczyńskiego przy MKZ „Solidarność”. W okresie od lipca 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. był współwydawcą pisma „O wolność” (ukazały się trzy numery pisma), na łamach którego publikowane były dokumenty programowe KPN.

Za swą działalność już 13 grudnia 1981 r. został internowany, na podstawie decyzji nr 8/I Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie, i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., od 6 stycznia 1982 r. w Głogowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności i niepodejmowaniu działalności opozycyjnej. Z internowania został zwolniony 24 lipca 1982 r.

W kolejnych latach był inwigilowany, nękany wezwaniami na przesłuchania oraz rewizjami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Lesznie.

W związku z powyższym, z inicjatywy Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Oddział w Lesznie, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2018 r. Pan Mieczysław Krzysztof Kuliński został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Uroczystość odbyła się w otoczeniu rodziny i przyjaciół w szpitalu we Wschowie. Prowadził ją dr Rafał Kościański, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a aktu dekoracji dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Rafał Reczek – dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu.

do góry