Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Wolności i Solidarności, Złotego Krzyża Zasługi – Gdańsk, 16 grudnia 2014

16 grudnia br. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej w Gdańsku odbyła się uroczystość odznaczenia w imieniu Prezydenta RP przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego osób zasłużonych na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Uroczystość otworzył Prezes IPN dr Łukasz Kamiński: „To są odznaczenia wyjątkowe. Są one przyznawane za umiejętność dokonania właściwego wyboru w czasie trudnym, za odwagę, która mogła kosztować wiele i bardzo wielu z państwa rzeczywiście kosztowała bardzo wiele”. Prezes IPN przypomniał również o wartościach, którymi kierowały się osoby odznaczone przed 1989 rokiem i apelował, aby świadczyły o tych wartościach także i dzisiaj, zwłaszcza wobec młodszego pokolenia.

Następnie odbyła się oficjalna część uroczystości – wręczenie odznaczeń, którą poprowadził dr hab. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Po jej zakończeniu w imieniu odznaczonych przemówił Prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, w 1988 r. przewodniczący studenckiego Komitetu Strajkowego. Adamowicz podkreślił, że przyznane odznaczenie jest dla niego wspomnieniem ważnych przeżyć z biografii osobistej. Dodał także, że „czuje się ostatnim, najmłodszym rocznikiem pokolenia Solidarności […] Ale kombatantem jeszcze nie”.

Uroczystość odbyła się w historycznym wnętrzu – Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Wśród przyznanych odznaczeń dominowały Krzyże Wolności i Solidarności, przyznawane przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa IPN osobom szczególnie zasłużonym w walce z reżymem komunistycznym. Pierwsze Krzyże Wolności i Solidarności zostały wręczone w 2011 r.

Wśród zgromadzonej publiczności obecne były rodziny osób odznaczonych, media, grupa działaczy samorządowych oraz związkowych. Na zakończenie odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu Les Mistiques.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

 • Hawańczak Anna Monika
 • Potrykus Elżbieta

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

 • Balk Jacek
 • Bobrowski Stanisław
 • ks. Borkowski Jan
 • Gross Jerzy
 • Karski Bogusław
 • Koszytkowski Leszek
 • Maciąg Stanisław

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

 • Adamowicz Paweł Bogdan
 • Bachorski Jan
 • Biały Ryszard Jerzy
 • Bogdanowicz Marian
 • Brzuska Waldemar Tadeusz
 • Drąg Adam Jerzy
 • Fortuna Grzegorz
 • Golon Lech Jan
 • Gotner Stanisław Adam
 • Grzyb Stanisław
 • Gwiazda Dariusz
 • Kordek Helena Maria
 • Kossakowski Edward
 • Lidzbarski Gerard
 • Mickiewicz Marek
 • Niemczyk Kazimierz
 • Pająk Mirosław
 • Pisarski Artur
 • Reich Leon Antoni
 • Romanowski Piotr Tadeusz
 • Stanecki Jan Ryszard
 • Karbowski Franciszek - pośmiertnie
 • Slezyngier Paweł
 • Tafel Henryk Stefan
 • Tatar Józef
 • Wójcik Jan

Złoty Krzyż Zasługi

 • Spodzieja Bogusław Roman
do góry