Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyży Wolności i Solidarności – Bytom, 12 grudnia 2014

12 grudnia 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu (ul. Strzelców Bytomskich 11) odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyży Wolności i Solidarności, zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W uroczystości wziął udział dr Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Krzyżem Wolności i Solidarności został odznaczony pracownik katowickiego IPN Artur Jacek Kasprzykowski.

Miejsce wręczenia odznaczeń miało szczególny charakter, ponieważ to właśnie uczniowie LO im. J. Smolenia w latach 80-tych stworzyli nielegalną organizację pod nazwą Ruch Młodzieży Niepodległej, a obecnie liceum – nawiązując do tej chlubnej tradycji – co roku angażuje się w akcje i happeningi upamiętniające rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Uroczystość wręczenia odznaczeń była okazją do spotkania pokoleń, absolwentów szkoły i innych osób zasłużonych w walce z komunizmem oraz obecnych uczniów. W ramach projektu „Lekcja ze świadkiem historii” uczniowie LO im. J. Smolenia w Bytomiu spotkali się z osobami odznaczonymi: Andrzejem Kabatem, Eugeniuszem Karasińskim, Markiem Kińczykiem, Maciejem Jasińskim, Henrykiem Książkiem i Arturem Kasprzykowskim.

Po spotkaniach ze świadkami historii odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Licznie zebranych zasłużonych przedstawicieli środowisk kombatanckich, przedstawicieli Sejmu RP, władz lokalnych oraz obecnych uczniów placówki powitał Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Dr Renata Dziechciarz, Naczelnik OBUiAD IPN w Katowicach zaprezentowała historię wręczanych odznaczeń. Następnie trzydzieści cztery osoby zaangażowane w działalność opozycji lat osiemdziesiątych zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi. Odznaczenia wręczał dr Łukasz Kamiński, Prezes IPN. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu.

Sześć osób otrzymało Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski: Ignacy Władysław Broniszewski, Tadeusz Adam Dudek, Maciej Marian Jasiński, Andrzej Marcin Kabat, Ewa Kipta i Jan Antoni Kuczek.

Na wniosek Prezesa IPN Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał dwudziestu ośmiu osobom Krzyże Wolności i Solidarności: Andrzej Wojciech Belski, Euzebiusz Bogdanik, Jerzy Jan Borowski, Jan Bubała, Józef Bogdan Chorążyczewski, Ewa Mirosława Dawczak-Schaefer, Piotr Andrzej Gała Barbara Halina Jędras, Eugeniusz Karasiński, Artur Jacek Kasprzykowski, Marek Andrzej Kinczyk, Paweł Albin Kocjan, Tomasz Jerzy Kornicki, Henryk Książek, Tadeusz Stanisław Kula, Dariusz Makuła, Czesław Franciszek Marcjasz, Mariusz Maszkiewicz, Tadeusz Mendrek, Wojciech Ludomir Michalewicz, Józef Pasiecznik, Alicja Ewa Pawlusiak, Kazimierz Podstawa, Grażyna Bogumiła Rutkowska, Piotr Teper, Władysław Trzeciak, Leszek Zygmunt Waliszewski, Józef Zajkowski.

do góry