Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Sylwestrowi Sławomirowi Mosakowskiemu – Orneta, 3 października 2022

3 października 2022 r. w Ornecie odbyła się uroczystość odznczenia Krzyżem Wolności i Solidarności Pana Sylwestra Sławomira Mosakowskiego.  W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie państwowe Panu Mosakowskiemu wręczył dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela. Uroczystość poprowadził naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz. 

Sylwester Sławomir Mosakowski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, który po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce podjął próbę utworzenia tajnej grupy związkowej skupiającej działaczy „Solidarności” z zakładów pracy Gostynina, za co został internowany 14.12.1981 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, skąd został zwolniony 29.04.1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną, która polegała na kolportażu pism podziemnych. Został zatrzymany 27.07.1982 r. i powtórnie internowany 30.08.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku- Mielęcinie, a od 04.11.1982 r. do 26.11.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie.

do góry