Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Praga, 4 kwietnia 2022

4 kwietnia 2022 r. zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski wręczył Krzyż Wolności i Solidarności Antoniemu Wrędze. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie RP w Pradze.

 

Antoni Jerzy Wręga – ur. w 1952 r. w Gdańsku. archiwista w Gdańskim Ośrodku Ochrony Dóbr Kultury, od 1978 r. zaangażował się w działalność KSS/KOR oraz Ruchu Młodej Polski jako uczestnik spotkań dyskusyjnych, niezależnych obchodów rocznic grudnia 1970 r., 11 listopada oraz 3 maja. Ponadto zajmował się kolportażem pism bezdebitowych oraz pisaniem artykułów do organu prasowego RMP – „Bratniaka”. Od września 1980 r. do grudnia 1981 r. był kierownikiem Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych MKZ w Gdańsku, a następnie pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Działu Analiz Bieżących MKZ/ZR, gdzie zajmował się zbieraniem relacji i dokumentów dotyczących wydarzeń w grudniu 1970 r. Z uwagi na swoją działalność o charakterze opozycyjnym Antoni Wręga był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.

W okresie od 10 października 1978 r. do 5 czerwca 1985 r. był inwigilowany przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kustosz”.

 

 

 

 

 

 


 
do góry