Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności – Gorzów Wielkopolski, 31 sierpnia 2021

We wtorek, 31 sierpnia, w Gorzowie Wielkopolskim w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, w asyście dr. Pawła Skubisza, dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie, wręczył Krzyż Wolności i Solidarności uczestnikowi protestów sprzed 39 lat – Piotrowi Skrzypkowi.

  • Krzyż Wolności i Solidarności (fot. Marcin Manowski/IPN Oddział w Szczecinie)

Piotr Skrzypek w latach 1982–1984 był inwigilowany przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa. Za czynną napaść na funkcjonariuszy MO podczas demonstracji antyrządowej w dniu 31.08.1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim został skazany na podstawie art. 234 kk w zw. art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 01.09.1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym. Sąd Wojewódzki wyrokiem z dnia 06.09.1982 r. skazał Piotra Skrzypka na karę 3 lat pozbawienia wolności. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony warunkowo dniu 16.03.1983 r. na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Włocławku w związku z ułaskawieniem Piotra Skrzypka przez Radę Państwa. Okres próby wyznaczono do dnia 08.03.1986 r.

do góry