Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności Jerzemu Józefowi Krywultowi oraz Waldemarowi Edwardowi Marcowi – Jasienica – Czeladź, 3 sierpnia 2021

Uroczystego wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności dokonał dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Jerzy Józef Krywult w latach 80-tych należał do aktywnych działaczy opozycyjnych na terenie Podbeskidzia. Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Elektrycznych „Indukta” w Bielsku Białej, gdzie pracował. Po wprowadzeniu stanu wojennego Jerzy Krywult rozpoczął współpracę z powołaną wówczas Regionalną Komisją Wykonawczą Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, podziemną strukturą działającą do ponownej legalizacji „Solidarności” w kwietniu 1989 r. W ramach działalności w w/w organizacji zajmował się produkcją i kolportażem nielegalnych wydawnictw. W związku z kontynuowaniem działalności w zdelegalizowanych strukturach związkowych. Jerzy Krywult znalazł się w kręgu osób wobec których Wydział Śledczy WUSW w Bielsku Białej 25 marca 1983 r. wszczął postępowanie śledcze (RSD-4/83). W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku Białej (sygn. akt Ds-9/83) w dniach 12 grudnia 1983 r., 16 grudnia 1983 r. i 6 marca 1984 r. dokonano przeszukań zarówno w miejscu pracy jak i w miejscu zamieszkania Pana Jerzego Krywulta. 25 lipca 1984 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył w/w postępowanie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1984 r. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Jerzy Krywult w dniu 5 XI 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe. Przebywał w Specjalnym Obozie Wojskowym w Czerwonym Borze k/ Łomży, skąd został zwolniony po odbyciu ćwiczeń w dniu 3 lutego 1983 r. Jako działacz podziemia związkowego podlegał inwigilacji, którą Służba Bezpieczeństwa PRL w Bielsku-Białej prowadziła w latach 1982-1984.

Waldemar Edward Marzec należał do działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców (WSS „Społem”) Oddział w Czeladzi. Wchodził w skład Komitetu Założycielskiego „Solidarności”. W kwietniu 1981 r. Waldemar Marzec objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w w/w zakładzie. Aktywna działalność związkowa prowadzona przez Waldemara Marca oraz jawne głoszenie antyrządowych poglądów było powodem wydania  na wniosek KMMO w Czeladzi decyzji nr Ce-24 o internowaniu. Waldemar Marzec został internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich oraz Kokotku, skąd został zwolniony 29 marca 1982 r.

* * *

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry