Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla śp. o. Zygmunta Sołka CSsR – Głogów, 17 października 2020

17 października 2020 odbyło się pośmiertne odznaczenie ojca Zygmunta Sołka, głogowskiego redemptorysty, Krzyżem Wolności i Solidarności. Uroczystość miała miejsce w św. Klemensa Hofbauera w Głogowie podczas mszy pogrzebowej zmarłego kilka dni wcześniej kapłana. O. Zygmunt Sołek był jedynym duchownym w Głogowie, który miał odwagę odprawić mszę św. w drugą rocznicę porozumień sierpniowych (31 sierpnia 1982). Był zasłużonym kapłanem wspierającym NSZZ „Solidarność” oraz duszpasterzem młodzieży.

W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej decyzję Prezydenta RP o nadaniu Krzyża o. Sołkowi odczytała dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Medal został przekazany rodzinie zmarłego księdza. W swoim wystąpieniu dr Katarzyna Pawlak-Weiss przybliżyła zebranym ideę Krzyża Wolności i Solidarności oraz ukazał postać o. Sołka w kontekście jego zaangażowanie na rzecz legalnej i podziemnej „Solidarności”. Po nabożeństwie delegacja Oddziału IPN we Wrocławiu wzięła udział w pogrzebie redemtorysty i złożyła wieniec na jego grobie.

O. Zygmunt Sołek (1938–2020) w czerwcu 1972 roku objął funkcję proboszcza w parafii św. Klemensa Hofbauera w Głogowie, a już w 1973 roku tak SB opisywała jego dom zakonny: „Księża Redemptoryści stoją w awangardzie walki ideologicznej prowadzonej przez kościół”. 34-letni kapłan wprowadził nowe formy pracy z młodzieżą, rozwijając (w późniejszych latach) działalność oazową. W okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność” swoją modlitwą i opieką duchową otaczał środowiska pracownicze Głogowa, szczególnie kolejarzy węzła głogowskiego. Aktywnie zaangażował się w działania na rzecz powrotu krzyży do szkół. Według dokumentów SB o. Sołek „wykorzystywał ambonę do głoszenia haseł o treści antypaństwowej”. W pierwszych dniach stanu wojennego o. Zygmunt Sołek przekazał do zakładu karnego w Głogowie ciepłą odzież dla uwięzionych tam internowanych działaczy „Solidarności”, a gdy władze więzienne zezwoliły mu na wstęp do więzienia, niosąc pomoc duchową, wraz z innymi zakonnikami zaopatrywał internowanych w papier toaletowy, środki czystości czy inne materiały, jakich potrzebowali internowani. Stał się łącznikiem uwięzionych ze światem zewnętrznym. Od pierwszych dni stanu wojennego o. Zygmunt Sołek pomagał rodzinom internowanych np. poprzez umieszczenie w kościele skarbonki z emblematem „Solidarności”, do której zbierano ofiary dla rodzin internowanych i aresztowanych. 31 sierpnia 1982 roku o. Zygmunt Sołek odprawił – w rocznicę porozumień sierpniowych – mszę św. w intencji zgody narodowej, po której odbyła się demonstracja brutalnie spacyfikowana przez milicję i wojsko. W 1984 r. został zmuszony do opuszczenia Polski – wysłano go na studia do RFN. Do kraju i do głogowskiej parafii wrócił w 1990 r.
opr. na podst pracy konkursowej.: Ł. Łaguna, K. Socha „Nieugięty Redemptorysta, Ojciec Zygmunt Sołek. Bohater stanu wojennego w moim mieście”, napisanej pod kier. Adama Orzecha.
do góry