Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Ptaszkowi – Sułkowice, 30 czerwca 2020

  • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Ptaszkowi w Sułkowicach.
    Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Ptaszkowi w Sułkowicach.
  • Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Ptaszkowi w Sułkowicach.
    Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Ptaszkowi w Sułkowicach.

30 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Ptaszkowi przez dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora Oddziału IPN w Katowicach.

Henryk Ptaszek był pracownikiem Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Andropol” w Andrychowie. Brał udział w strajku trwającym w dniach od 11 do 14 marca 1971 r.

Był działaczem opozycji antykomunistycznej od 1981 do 1989 r. Jako działacz grupy Andrychowskiej NSZZ „Solidarność“ uczestniczył w kolportażu prasy podziemnej oraz akcjach ulotkowych.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry