Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Zdzisławowi Wiśniewskiemu – Kazimierz Dolny, 27 stycznia 2020

27 stycznia 2020 roku odznaczenie państwowe – Krzyż Wolności i Solidarności otrzymał zasłużony działacz opozycji demokratycznej Zdzisław Wiśniewski.

Uroczystość odbyła się w Kazimierzu Dolnym. Aktu dekoracji dokonał dyrektor IPN Lublin Marcin Krzysztofik. Odznaczonemu towarzyszyła żona Zofia Wiśniewska, która Krzyżem Wolności i Solidarności została uhonorowana 7 listopada 2019 r.

 

  • KWiS, Krzyż wolności i Solidarności, ipn lublin, lublin, zdzisław wiśniewski
    Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
  • KWiS, Krzyż wolności i Solidarności, ipn lublin, lublin, zdzisław wiśniewski
    Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin
  • KWiS, Krzyż wolności i Solidarności, ipn lublin, lublin, zdzisław wiśniewski
    Fot.: Dawid Florczak/IPN Lublin

 


Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.  Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.


Zdzisław Wiśniewski

Pracownik Zakładów Azotowych „Puławy”, od września 1980 r. aktywnie zaangażował się w tworzenie oraz działalność struktur NSZZ „Solidarność” w tych zakładach. Współtworzył i redagował pisma związkowe „Solidarność” w ZA Puławy oraz Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Komisji Zakładowej ZA „Puławy”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie 14-19.12.1981 r. uczestniczył w strajku, redagując wydawany tam „Biuletyn Strajkowy”, z tego powodu został zwolniony z pracy. W marcu 1982 r. rozpoczął drukowanie pism Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Ziemi Puławskiej oraz Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” TKZ ZA „Puławy”. W dn. 12.05.1982 r. Pan Zdzisław Wiśniewski został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie oraz Kwidzynie. W okresie 20.07.1982–24.08.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony został 15.12.1982 r. W latach 1983–1985 redagował, drukował i kolportował wydawane poprzednio biuletyny oraz inne wydawnictwa podziemne. W 1989 r. został Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „Prefabet” w Puławach. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Puławach. Działalność Pana Zdzisława Wiśniewskiego spowodowała, że był inwigilowany, zatrzymywany, przesłuchiwany, w jego mieszkaniu dokonywano przeszukań oraz dwukrotnie został ukarany grzywną. W 1985 r. w trakcie manifestacji, odbywającej się z okazji rocznicy lubelskich strajków z lipca 1980 r., został pobity przez ZOMO.

 

 

do góry