Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Bydgoszcz, 18 listopada 2019

– Mam wielką satysfakcję, że Instytut Pamięci Narodowej przyczynił się do uhonorowania kolejnych osób, które walczyły o wolność Ojczyzny w latach komunistycznego zniewolenia – powiedział wiceprezes IPN Jan Baster podczas uroczystości.

18 listopada 2019 r. w bydgoskim Hotelu „Pod Orłem” odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Honorowych gości wydarzenia przywitał dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon. Byli wśród nich wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau i rektor Uniwerstytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Jacek Woźny. Prof. Mirosław Golon podkreślił wkład obecnego także Jana Wyrowińskiego (byłego wicemarszałka Senatu, obecnie prezesa stowarzyszenia „Solidarni – Toruń pamięta”) w odnalezienie osób szczególnie zasłużonych.  

Następnie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył 62 działaczom opozycji demokratycznej z lat 1956–1989 zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster.

Jestem zaszczycony, że mogę być dzisiaj wśród Państwa i wręczać odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mam wielką satysfakcję, że Instytut Pamięci Narodowej przyczynił się do uhonorowania kolejnych osób, które walczyły o wolność Ojczyzny w latach komunistycznego zniewolenia – podkreślił wiceprezes IPN.

To jest ogromy, zaszczytny obowiązek, który my, jako Instytut Pamięci Narodowej, realizujemy z wielką dumą, z wielką radością, bo to są te uroczystości, to jest ten element uzupełniania, poszerzania powszechnej wiedzy historycznej, który jest najbardziej skuteczny: na przykładach osób które są wśród nas [...] uczymy tych, którzy mieli ogromne szczęście nie żyć w niewoli [...] którzy nie wiedzą, co to jest Polska zniewolona. Dla tych ludzi wiedza o Państwa osiągnięciach [...] jest bezcennym doświadczeniem – mówił w dalszej części wydarzenia prof. Mirosław Golon.

W imieniu wyróżnionych głos zabrali Krystyna Sawicka i Stanisław Czuszel. Uroczystość uświetnił koncert bydgoskich artystów: Rafała Chmiela i Piotra Gąsiewskiego.

 

LISTA ODZNACZONYCH

1. Baranowski Franciszek Jan

2. Będkowski Jan Aleksander

3. Binczak Maria Jolanta

4. Bociek Zdzisław Jerzy

5. Chrzanowska – Jankowska Mirosława Irena

6. Czuszel Stanisław

7. Danielewski Roman

8. Depczyński Rajmund

9. Dumanowska Katarzyna

10. Frąszczak Roman

11. Guzowski Sylwester

12. Karolewska Emilia Maria

13. Karwowski Jacek

14. Kozłow Zbigniew Bogdan

15. Lau Zbigniew

16. Lipiński Andrzej Bronisław

17. Łuka Stefan

18. Maćkowski Kazimierz Ryszard

19. Malinowski Zbigniew Marek

20. Marciniak – Cierzniakowska Elżbieta Magdalena

21. Mrazek Urszula Janina

22. Mróz Dariusz

23. Nicewicz Teresa Regina

24. Nowek Anna

25. Obremski Krzysztof Marek

26. Olstowski Przemysław Mariusz

27. Patalon Ryszard Zygfryd

28. Pawelska Hieronima Maria

29. Połeć Paweł Piotr

30. Puszkarz Mariusz Piotr

31. Rusek Zdzisław

32. Rzoska Paweł Marek

33. Sawicka Krystyna

34. Siałkowski Zygfryd Stanisław

35. Sikorski Tadeusz Piotr

36. Siłakowska Zofia

37.Szott Elżbieta

38.       Wegner Mariola Danuta

39.       Wernerowicz Bernard

40        Wiśniewski Albin

41.       Wiśniewski Aleksander Marian

42.       Zarzecki Czesław Stefan

 

pośmiertnie 

 

43.       Hammermeister Stanisław Roman

44.       Król Anna Teresa

45.       Nosowska Bożena Władysława

46.       Piskurewicz Roman Stanisław

47.       Ratajczak Ryszard Józef

48.       Sienkiewicz Konrad

49.       Skopowski Ryszard Wincenty

50.       Wyrowińska Anna i inni

***

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry