Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Wilhelmowi Szołtysikowi – Piekary Śląskie, 9 października 2019

9 października 2019 r. w Piekarach Śląskich odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Wilhelmowi Szołtysikowi. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Wilhelm Szołtysik należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. W latach 1982-1988 aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez środowisko opozycyjne na terenie Piekar Śląskich. Zajmował się także kolportażem nielegalnych wydawnictw.

Był inicjatorem powołania nielegalnej grupy, złożonej z pracowników KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Celem, utworzonej w grudniu 1984 r. struktury, było drukowanie i kolportowanie wydawnictw bezdebitowych oraz nawiązanie współpracy z innymi grupami opozycyjnymi z terenu Piekar Śląskich i okolic. W maju 1985 r. członkowie ww. grupy przekształcili się w Bractwo Trzeźwości przy kościele NMP w Piekarach Śląskich, a w czerwcu 1985 r. utworzyli Koło PTTK. Powołanie ww. organizacji, umożliwiło jej członkom nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami opozycyjnymi w kraju.

W listopadzie 1984 r. i w lutym 1986 r. Służba Bezpieczeństwa w Piekarach Śląskich zleciła kontrolę jego korespondencji.

W czerwcu 1987 r. ww. został członkiem Rady Tymczasowej Miejskiej Delegatury NSZZ „Solidarności” w Piekarach Śląskich. 9 marca 1988 r. współtworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, który wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o rejestrację związku. W dniach 17-23 sierpnia 1988 r. ww. był współorganizatorem strajku okupacyjnego w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich oraz należał do Komitetu Strajkowego. W wyniku przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach śledztwa, postępowanie wobec Wilhelma Szołtysika zostało umorzone pod warunkiem zapłacenia przez niego 40 tyś. zł na cele społeczne.

do góry