Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Dworaczykowi – Piekary Śląskie, 21 sierpnia 2019

Uroczystego wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności Henrykowi Dworaczykowi dokonał dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Henryk Dworaczyk był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz aktywnym uczestnikiem strajków w 1980 r. i 1981 r. Za udział w strajku, w swoim miejscu pracy, tj. KWK „Julian” w Piekarach Śląskich, został przeniesiony na najbardziej obciążające fizycznie stanowiska, co wiązało się także z obniżeniem zarobków. Poza tym był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w KWMO, w Piekarach Śląskich oraz w Bytomiu, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Brał także udział w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, działającego przy parafii NMP w Piekarach Śląskich, na których spotykali się lokalni działacze opozycji antykomunistycznej. W ramach przynależności do koła PTTK, organizował i brał udział w pielgrzymkach Świata Pracy na Jasną Górę oraz do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Ponadto pełnił rolę kuriera i zajmował się kolportażem materiałów o treści antykomunistycznej, które przywoził z Warszawy oraz Gdańska. Swoją działalność zakończył w czerwcu 1989 r.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

do góry