Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla o. Jacka Pleskaczyńskiego – Warszawa, 18 lipca 2019

18 lipca 2019 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczył o. Jackowi Pleskaczyńskiemu Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta RP działaczom opozycji demokratycznej z czasów PRL.

– Solidarność to jedno z najwspanialszych słów końca XX w. Osoby uhonorowane Krzyżem Wolności i Solidarności nadały mu nowy, uniwersalny kształt – mówił prezes IPN wręczając odznaczenie o. Jackowi K. Pleskaczyńskiemu.

Uroczystość w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum w Warszawie rozpoczął rektor Collegium Bobolanum o. Piotr Aszyk SJ oraz dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. Wśród licznie zgromadzonych gości była m in. Zofia Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego, a także Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

* * *

o. Jacek Krzysztof Pleskaczyński – ur. 1948 r. w Lublinie, duchowny rzymskokatolicki, jezuita (SJ). Był duszpasterzem akademickim w Toruniu, gdzie na początku 1985 r. zaangażował się w prace Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie ks. J. Popiełuszki (pełnił funkcję sekretarza prezydium).

W latach 1985-1989 zawiadywał Duszpasterstwem Akademickim działającym przy kościele oo. jezuitów w Łodzi, celebrował msze św. dla harcerzy, licealistów i kombatantów oraz współprowadził Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, w ramach którego odbywały się cotygodniowe spotkania z przedstawicielami niezależnej kultury i działaczami środowisk opozycyjnych. Z upoważnienia śp. o. Stefana Miecznikowskiego opiekował się niezależną galerią sztuki pod nazwą „Nawa św. Krzysztofa”. Sprawował pieczę nad grupą samokształceniową DA złożoną m.in. z działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej redagujących nielegalny „Biuletyn Informacyjny NZS PŁ”. W styczniu 1986 r. współorganizował wystawę poświęconą piątej rocznicy strajków studenckich w Łodzi, w maju 1989 r. objął opieką duszpasterską strajkujących studentów w okupowanym budynku tzw. „Akwarium” PŁ.

W latach 1986-1989 inicjował i organizował na Roztoczu obozy dla studentów i licealistów, podczas których odbywały się prelekcje i dyskusje z udziałem znanych działaczy opozycji antykomunistycznej. W latach 1975-1977 podlegał inwigilacji ze strony SB.

 

 

Uroczystość wręczenia o. Jackowi Pleskaczyńskiemu „Krzyża Wolności i Solidarności” – 18 lipca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
do góry