Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019

Podczas uroczystości w Teatrze Kamienica odznaczenia byłym opozycjonistom wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek

3 czerwca 2019 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie, przy al. Solidarności 93, odbyły się uroczyste obchody 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe – Krzyże Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni między innymi:

1.       Pani Małgorzata Kazimiera BALASIŃSKA

2.       Pan Marek Zbigniew BALICKI

3.       Pan Józef BZINKOWSKI

4.       Pan Zygmunt Antoni GUTOWSKI

5.       Pan Sławomir Wacław JANICKI

6.       Pan Jan Piotr JAROSZ

7.       Pan Jacenty Jakub JĘDRUCH

8.      Pan Emilian Kazimierz KAMIŃSKI

9.       Pan Jan Krzysztof KONODYBA

10.   Pani Olga Maria KONODYBA

11.    Pan Kazimierz KRAUZE

12.    Pan Henryk Jan KRZYŻANOWSKI

13.    Pan Maciej Wincenty MUSIAŁ

14.    Pani Łucja Janina PLAUGO

15.    Pan Józef RUSZAR

16.    Ksiądz Czesław SADŁOWSKI

17.    Pan Piotr Kazimierz SEMKA

18.   Pan prof. Włodzimierz Stefan SULEJA

19.    Pani Grażyna Teresa SUMIŃSKA

20.   Pan Ryszard Iwon TERLECKI

21.    Pan Bazyli Bohdan TYSZKIEWICZ

22.   Pan Zenon ZŁAKOWSKI

Pośmiertnie

23.   Pani Maria Celina DZIELSKA

24.   Pan Jan OLSZEWSKI

25.  Pan Wiesław PĘCZEK

26.   Pani Jadwiga PŁUSKA

27.   Pan Stanisław Włodzimierz PYJAS

 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Warszawa, 3 czerwca 2019. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

Po wręczeniu odznaczeń odbyła się moderowana przez Bronisława Wildsteina debata historyczna, dotycząca roli Solidarności w procesie transformacji państw bloku wschodniego. W dyskusji uczestniczyli dysydenci z Czech, Ukrainy, Gruzji, Armenii, Litwy i Rosji.

W programie znalazł się także koncert okolicznościowy, w którym wystąpili Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski.

W czasie uroczystości po raz pierwszy została zaprezentowana strona internetowa odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl przygotowana przez Archiwum IPN, na której publikowane będą krótkie biogramy odznaczonych. Od września 2010 r. (od wejścia w życie nowelizacji Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 25) odznaczeniem Krzyż Wolności i Solidarności uhonorowanych zostało ponad 6  tysięcy zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej z lat 1956–1989.

Działalność wielu z tych osób nie jest szerzej znana. Często ludzie ci pozostają anonimowi lub znani tylko lokalnie, i to pomimo swoich ogromnych zasług na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.

Instytut Pamięci Narodowej, który poprzez osobę swojego Prezesa, na mocy wspomnianej ustawy, posiada prawo do występowania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności osobom zasłużonym, pragnie przybliżyć ich sylwetki oraz ich chwalebną działalność w latach 1956-1989.

do góry