Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie odznaczeń „Krzyż Wolności i Solidarności” działaczom małopolskiej opozycji niepodległościowej z lat 1981–1989 – Kraków, 25 stycznia 2016

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył 25 stycznia 2016 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odznaczenia państwowe – Krzyż Wolności i Solidarności – działaczom opozycji niepodległościowej z lat 1981–1989.

Bezpośrednio przed uroczystością w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Prezes IPN Łukasz Kamiński  wręczył w miejscu zamieszkania, w Miechowie, odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności Panu Sławomirowi Majewskiemu, działaczowi NSZZ „Solidarność”, pracownikowi redakcji dwutygodnika „Kwadrat” - organu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność” i kierownikowi wydawnictwa, internowanemu w okresie stanu wojennego.

Podczas dekoracji odznaczeniem Prezesowi Instytutu towarzyszyli: dr Rafał Leśkiewicz, Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie; Rafał Dyrcz, Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie oraz Dariusz Marczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Miechów.

W Krakowie odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zostali:

Tomasz Baranek – Kraków
Jerzy Batko – Świątniki Górne
Piotr Bąk – Zakopane
Jerzy Bochyński – Biczyce Dolne koło Chełmca (rejon Nowego Sącza)
Jakub Bodziony – Kraków
Piotr Boroń – Kraków
Rafał Broda – Kraków
Krystyna Czerni – Kraków
Roman Głowacki – Wierzchosławice koło Tarnowa
Jan Jawor – Gorlice
Dorota Klimek – Stróże koło Grybowa
Piotr Marzec – Wieliczka
Franciszek Maślanka – Wola Radziszowska koło Skawiny
Grzegorz Pioterek – Kraków
Zdzisław Skwarek – Krynica Zdrój
Jan Smarduch – Łopuszna koło Nowego Targu
Wojciech Wiśniewski – Kraków
Wojciech Ziemirski – Tarnów

POŚMIERTNIE
Hanna Gorazd-Zawiślak (1932–2015) – Zielonki

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zostali odznaczeni pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej:

Złotym Krzyżem Zasługi  Maciej Korkuć – za osiągnięcia w dokumentowaniu i popularyzowaniu prawdy o najnowszej historii Polski.

Brązowym Krzyżem Zasługi Krzysztof Stanisław Jakubek – za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich. Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez rok byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności, respektowanie praw człowieka w PRL, prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel zostały zabite, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności, zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej, były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.

Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes IPN, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą – Prezes IPN w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

do góry