Nawigacja

Uroczystości

Uroczyste wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej – Białystok, 29 maja 2019

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej wręczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster

W trakcie uroczystości zastępca prezesa IPN Jan Baster odczytał list prezesa dr Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości, w którym podkreślił wyjątkowy charakter wydarzenia. Jest to  moment, w którym my, jako przedstawiciele wolnej Polski chcemy spłacić dług zaciągnięty u tych wszystkich, którzy w latach komunistycznego zniewolenia, walcząc w obronie podstawowych ludzkich praw, położyli na szali swoją wolność osobistą oraz dobro swoich rodzin.

Odznaczonych zostało piętnaście osób, a cztery kolejne zostały przekazane rodzinom osób, które otrzymały je pośmiertnie.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Marek Powichrowski, który w latach 80. aktywnie angażował się w działalność opozycyjną. Jesienią 1981 r. wszedł w skład Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Białostockiej. Opozycjonista przypomniał, że są wśród uhonorowanych  osoby, które „przelały krew, straciły swoją wolność, straciły pracę, poświęciły swoją rodzinę” dla wolnej Polski. W imieniu wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego wystąpił i pogratulował odznaczonym Adam Jakuć.

Ceremonię poprowadził dyrektor Oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela. Uroczystość uświetnił koncert chóru ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku pod dyrekcją pani Jolanty Gwiazdowskiej.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Media o wydarzeniu:

https://bialystok.tvp.pl/42848368/w-ipn-wreczono-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/169690

 

Noty biograficzne odznaczonych w poniższym załączniku:

do góry