Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Józefowi Wodeckiemu – Kęty, 29 kwietnia 2019

29 kwietnia 2019 r. w Kętach odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Józefowi Wodeckiemu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Józef Wodecki był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie. W latach 1982-1983 prowadził działalność w ramach podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, na terenie Andrychowa oraz Kęt, zajmując się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw. Ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania Józefa Wodeckiego na pozostałych pracowników Wytworni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, poprzez nawoływanie do przeciwstawienia się wprowadzonym przez stan wojenny rozporządzeniom, Służba Bezpieczeństwa zadecydowała o jego internowaniu. Józef Wodecki został zatrzymany w dniu 26 marca 1982 r. Internowanie względem ww. ustało na mocy Decyzji o uchyleniu internowania z dnia 5 kwietnia 1982 r. Mimo tego Józef Wodecki był jeszcze wielokrotnie zatrzymywany przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1982-1984.

 

do góry