Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego

22 marca 2019 r. w Tarnowie, w imieniu Prezydenta RP, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz naczelnik krakowskiego archiwum Instytutu Rafał Dyrcz przekazali Teresie Niemirskiej Krzyż Wolności i Solidarności, który został przyznany jej mężowi, Wacławowi Niemirskiemu. Niestety, Wacław Niemirski nie odebrał zaszczytnego odznaczenia przed śmiercią.

  • Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego
    Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego
  • Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego
    Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego
  • Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego
    Krzyż Wolności i Solidarności dla Wacława Niemirskiego

Wacław Niemirski (1933-2018) był związany z NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Od kwietnia 1981 r. przewodniczył Komisji Zakładowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Bochni. Był też działaczem Konfederacji Polski Niepodległej (od 9 grudnia 1981 r.), członkiem redakcji niezależnego pisma „Kurierek BB” i współpracownikiem podziemnego pisma „Tarnina”. Organizował uroczystości, wiece i demonstracje patriotyczne, m.in. w celu upamiętnienia sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. oraz polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Zajmował się też drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną, m.in. w ramach Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Został internowany, a następnie aresztowany (od grudnia 1981 do stycznia 1982 r.), ponownie internowany (maj-listopad 1982 r.), był wielokrotnie karany administracyjnie. SB inwigilowała go do 1990 r.

W 2007 r. Wacław Niemirski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest przez Prezydenta RP działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie zostało ustanowione przez parlament w 2010 r. Nawiązuje symboliką do przedwojennego Krzyża Niepodległości.

do góry