Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla Andrzeja Kaczora, dawnego opozycjonisty z Tarnowa

  • Andrzej Kaczor z Tarnowa został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
    Andrzej Kaczor z Tarnowa został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
  • Andrzej Kaczor z Tarnowa został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
    Andrzej Kaczor z Tarnowa został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

W imieniu Prezydenta RP, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał udekorował Krzyżem Wolności i Solidarności Andrzeja Kaczora, dawnego opozycjonistę z Tarnowa.

Podczas ceremonii , która odbyła się 7 lutego 2019 r. obecni byli Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie oraz Antoni Lis, działacz „Solidarności”, wchodzący w skład Małopolskiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, a także małżonka Andrzeja Kaczora. Wszyscy zebrali się w domu odznaczonego, który z powodu kłopotów ze zdrowiem nie mógł przyjechać do Krakowa na ubiegłoroczną uroczystość wręczenia Krzyży.

Na podstawie archiwalnych materiałów zgromadzonych w IPN ustalono, że Andrzej Kaczor w 1980 r. włączył się w tworzenie struktur „Solidarności” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Tarnowie. Wybrano go też do prezydium komisji zakładowej związku. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia Rzeszów-Załęże, gdzie przetrzymywano go do 5 marca 1982 r. Następnie prowadził konspiracyjną działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”. Zajmował się kolportażem i współorganizacją wydarzeń rocznicowych. Był szykanowany i zatrzymywany przez aparat ścigania PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest przez Prezydenta RP działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie zostało ustanowione przez parlament w 2010 r. i nawiązuje symboliką do przedwojennego Krzyża Niepodległości.

do góry