Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kraków, 9 listopada 2018

Odznaczenia dla działaczy opozycji z czasów PRL

9 listopada 2018 r. w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek odznaczył Krzyżami Wolności i Solidarności dawnych działaczy opozycji. Odznaczenia nadaje Prezydent RP.

W imieniu odznaczonych głos zabrał dr Adam Sandauer. Na zakończenie goście wysłuchali minikoncertu pieśni legionowych. Uroczystość poprowadził dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Odznaczeniami udekorowane zostały 43 osoby: Antoni Antolak, Grzegorz Baziur, Józef Dąbrowski, Anna Fryjewicz, Krzysztof Fryjewicz, Michał Garapich, Stanisław Góral, Andrzej Hajda, Marian Krawacki, Jolanta Kurnik, Stanisław Kurnik, Lucyna Lubańska, Wojciech Magdziarz, Marcin Mamoń, Wojciech Marchewczyk, Jadwiga Mazurkiewicz, Anna Mielniczuk, Jerzy Mielniczuk, Anna Mroczek, Andrzej Murawski, Wiktor Niziołek, Aleksander Oczak, Adam Sandauer, Maria Sapor, Janina Sichelska, Michał Siwiec-Cielebon, Waldemar Słomski, Roman Socha, Janina Surowiecka, Maria Surowiecka, Stanisława Szatkowska, Aleksy Śledź, Anna Wierzbicka-Bogacz, Józef Zawadzki, Ryszard Zięcina, Jan Zima.

Uwaga. Zgodnie z zapisami RODO podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikacje swoich danych.

Kazimierzowi Kramarzowi i Annie Szwed-Śniadowskiej prezydent nadał odznaczenie pośmiertnie. Podczas uroczystości w auli UPJPII odebrały je rodziny.

Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest przez Prezydenta RP działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 za zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie zostało ustanowione przez parlament w 2010 r., a z wnioskami występuje do prezydenta prezesa IPN (z własnej inicjatywy lub na prośbę organizacji społecznych i zawodowych). Odznaczenie nawiązuje symboliką do przedwojennego Krzyża Niepodległości.

do góry