Środa, 28 Wrzesień 2022 r.

 
 
Sygnatura oryginalna:
III K 171/50, IV S. 24/50, 5657/VII
Sygnatury IPN:
IPN GK 221/114
IPN Ld pf 12/1755

Tytuł teczki:
- Akta Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie karnej Majewskiego Hieronima osk z art. 2 Dekr. z dn. 31.8.44 r. - Akta śledcze przeciwko: Hieronim Majewski, s. Stanisława, ur. 08.10.1914 r., podejrzany o przestępstwo z art. 2 dekretu z dn. 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Typ sprawy:
akta śledcze i sądowe
Data rozpoczęcia sprawy:
01-02-1950
Data zakończenia sprawy:
31-03-1956
Opis sprawy:
Sprawa przeciwko Hieronimowi Majewskiemu oskarżonemu o to, że "idąc na rękę władzy państwa niemieckiego działał na szkodę Państwa Polskiego przez szerzenie propagandy antyradzieckiej, głosząc publicznie - na organizowanych w tym celu, przez władze niemieckie, zebraniach - że jeńcy polscy w Katyniu zostali zamordowani przez Związek Radziecki". Sąd Apelacyjny w Łodzi skazał oskarżonego na karę 6 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek całego mienia. 4.12.1950 r. Sąd Najwyższy na rozprawie rewizyjnej utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dn. 29.04.1954 r. warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary, a postanowieniem z dn. 26.10.1956 r. na podstawie ustawy o amnestii skrócono okres utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do 2 lat i 6 miesięcy oraz darowano przepadek mienia w częsci niewykonanej. 4.11.1991 r. Sąd Najwyższy Izba Karna zmienił zaskarżone wyroki i uniewinnił Hieronima Majewskiego od zarzucanego mu czynu.
Uwagi:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Represjonowani:
__________________________________________________________________________________________________________
 
Majewski Hieronim, data urodzenia: 08-10-1914, imię ojca: Stanisław
Formy/Rodzaj represji:
Oskarżony z art. 2 Dekr. z dn. 31.08.1944 r. i skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek całego mienia.
__________________________________________________________________________________________________________
Represjonujący:
__________________________________________________________________________________________________________
 
Adamkiewicz Maksymilian, jedn.org.: Sąd Wojewódzki dla Miasta Łodzi w Łodzi, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
uczestniczył w posiedzeniu niejawnym Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 29.04.1954 r.
Funkcja:
ławnik
__________________________________________________________________________________________________________
Błochowicz M., jedn.org.: Sąd Apelacyjny w Łodzi, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1.08.1950 r.
Funkcja:
sędzia
__________________________________________________________________________________________________________
Cieślak Stanisław, jedn.org.: Powiatowy Urząd Bezpieczeństawa Publicznego, miasto : Sieradz
Stopień wojskowy:
Uwagi:
oficer śledczy, postanowienie o wszczęciu śledztwa, prowadzący przesłuchanie podejrzanego
Funkcja:
oficer śledczy
__________________________________________________________________________________________________________
Dymkowski Edward, jedn.org.: Referat I PUBP, miasto : Sieradz
Stopień wojskowy:
Uwagi:
Postanowienie o wszczęciu rozpracowania.
Funkcja:
młodszy referent
__________________________________________________________________________________________________________
Gapińska , jedn.org.: Sąd Wojewódzki w Łodzi, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
uczestniczyła w posiedzeniu niejawnym Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 29.04.1954 r.
Funkcja:
ławnik
__________________________________________________________________________________________________________
Gronowski S., jedn.org.: , miasto :
Stopień wojskowy:
Uwagi:
sędzia Sądu Najwyższego, wyrok rewizyjny z dnia 4.12.1950 r.
Funkcja:
sędzia
__________________________________________________________________________________________________________
Gruszka L., jedn.org.: , miasto :
Stopień wojskowy:
Uwagi:
sędzia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, postanowienie z dn. 26.10.1956 r.
Funkcja:
sędzia
__________________________________________________________________________________________________________
Haręza Jan, jedn.org.: PUBP, miasto : Tczew
Stopień wojskowy:
Uwagi:
Rewizja miejsca zamieszkania, przesłuchanie podejrzanego.
Funkcja:
funkcjonariusz UB
__________________________________________________________________________________________________________
Lass I., jedn.org.: Sąd Wojewódzki w Łodzi, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
uczestniczył w posiedzeniu niejawnym Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 29.04.1954 r.
Funkcja:
sędzia
__________________________________________________________________________________________________________
Matula J., jedn.org.: Prokurator Sądu Apelacyjnego, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
twórca aktu oskarżenia, uczestniczył w przesłuchaniach podejrzanego
Funkcja:
podprokurator
__________________________________________________________________________________________________________
Nawrocki Wacław, jedn.org.: , miasto :
Stopień wojskowy:
Uwagi:
ławnik, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1.08.1950 r.
Funkcja:
ławnik
__________________________________________________________________________________________________________
Stefaniak Piotr, jedn.org.: Sąd Apelacyjny, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
Wiceprokurator Sądu Okręgowego w Łodzi, uczestniczył w rozprawie w dniu 1.08.1950 r.
Funkcja:
Wiceprokurator
__________________________________________________________________________________________________________
Taedling Bolesław, jedn.org.: Sąd Apelacyjny w Łodzi, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
zapowiedział złożenie rewizji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1.08.1950 r., uczestniczył w posiedzeniu niejawnym Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 29.04.1954 r.
Funkcja:
prokurator
__________________________________________________________________________________________________________
Wojtczak Kazimierz, jedn.org.: PUBP, miasto : Tczew
Stopień wojskowy:
Uwagi:
Rewizja miejsca zamieszkania.
Funkcja:
funkcjonariusz UB
__________________________________________________________________________________________________________
Woźniak Jerzy, jedn.org.: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, miasto : Sieradz
Stopień wojskowy:
Uwagi:
oficer śledczy, prowadzący przesłuchanie podejrzanego
Funkcja:
oficer śledczy
__________________________________________________________________________________________________________
Zawałkiewicz St., jedn.org.: Sąd Apelacyjny, miasto : Łódź
Stopień wojskowy:
Uwagi:
ławnik, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1.08.1950 r.
Funkcja:
ławnik
__________________________________________________________________________________________________________
Zembaty J., jedn.org.: , miasto :
Stopień wojskowy:
Uwagi:
sędzia Sądu Najwyższego, wyrok rewizyjny z dnia 4.12.1950 r.
Funkcja:
sędzia
__________________________________________________________________________________________________________
 
 
.

 
©2010 Instytut Pamięci Narodowej. Wszystkie prawa zastrzeżone.