005

Edward Lubowicki
„Górnik”, (1896–1959),
Szef Wydziału Finansowego
II Oddziału KG AK,
skarbnik Zarządu
Głównego WiN