6
Kaczmarczyk_
Alojzy Kaczmarczyk (1896-1947), zdjęcie z aresztu
created by openform