MAŁOPOLANIE W KATYŃSKICH DOKUMENTACH DR ROBLA

 

 
powrót
poprzednie zdjęcie następne zdjęcie

 


Feliks Józef Olas, urodzony 3 stycznia 1893 r. w Olszanicy koło Nowego Targu, syn Szymona i Anieli z d. Nizińskiej. Ukończył krakowskie gimnazjum, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1914 r. był podoficerem 2. pp Legionów. W 1917 r. ukończył Szkołę Oficerską Legionów w Zambrowie. Pod Kaniowem dostał się do niewoli, skąd wkrótce zbiegł. Organizował komendę Polskiej Organizacji Wojskowej w Humeniu. Od czerwca 1918 r. był kurierem Polskiej Misji Wojskowej w Moskwie. Był adiutantem w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Do stopnia kapitana został awansowany 1 listopada 1919 r. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. dowodził kompanią na froncie litewsko-białoruskim. Był szefem Oddziału IV dowództwa 2. Armii. W 1922 r. przeszedł w stan spoczynku, przydzielono go do 20. pp. Był radcą w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Ministerstwie Skarbu. Redagował Czatę.
W 1939 r. zmobilizowano go do 83. pp. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Wiosną 1940 r. został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD i pochowany
w katyńskim lesie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi. W czasie prac ekshumacyjnych w 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 768.