×
Search this website for:

Be emociju. Lenku ir lietuviu dialogas apie Józefą Piłsudski

Knygoje publikuojama 16 tekstij bei astuoniu lenku ir lietuviu istorikq debatu jraso stenograma. Studiju ir straipsniu temos pirmiausia susijusios su jvairials Jbzefo Pitsudskio biografijos aspektais.

Knygoje publikuojama 16 tekstij bei astuoniu lenku ir lietuviu istorikq debatu jraso stenograma. Studiju ir straipsniu temos pirmiausia susijusios su jvairials Jbzefo Pitsudskio biografijos aspektais. Pitsudskio asmenybei skirta moksline publikacija is pirmo zvilgsnio nera kazkas ypatinga. Bet tik is pirmo zvilgsnio, nes si knyga, kaip lietuviu ir lenkij mokslines konferencijos rezultatas, yra itin svarbi del jos autoriu, - jzymiq lenlq ir lietuviu istoriku, filologu, politologu. Jos autoriai - iskiliausi XIX ir XX a. tyrinetojai, kurie ne tik specializuojasi epochos biografistikos sritvje, bet ir nagrineja abieju salii) santykius tarpukario dvidesimtmecio laikotarpiu. Be kitu pranasumq, si knyga yra irtarpdalykine. Taip pat pabreztina, kad da pateiktas diskusijos jrasas yra puikus esminio knygos turinio apibendrinimas.

ORDER NOW

Be emociju. Lenku ir lietuviu dialogas apie Józefą Piłsudski


Subscribe to our newsletter

Sign up for a fresh look at history: stay up to date with the latest events, get new texts by our researchers, follow the IPN’s projects