×
Search this website for:

Solidarni z Rumunią. Grudzień 1989 – styczeń 1990 / Solidari cu România. Decembrie 1980 – ianuarie 1990, introduction by Konrad Białecki, photographs by Jan Kołodziejski, 2nd edition, IPN, National Archives of Romania, Warsaw–Poznań 2019, pp. 236 , ISBN: 978-83-8098-751-7

Solidarni z Rumunią. Grudzień 1989 – styczeń 1990 / Solidari cu România. Decembrie 1980 – ianuarie 1990, introduction by Konrad Białecki, photographs by Jan Kołodziejski, 2nd edition, IPN, National Archives of RomaniaWarsaw–Poznań 2019, pp. 236 , ISBN: 978-83-8098-751-7

Not for sale

Powtórna publikacja albumu (poprzednia w 2009) w językach polskim i rumuńskim. Jest to fotorelacja  z jednej z wypraw Polaków z darami do Rumunii w 1989 roku, po wystąpieniu narodu rumuńskiego przeciwko Nikolae Ceauşescu. Książka zawiera rozdziały ilustrujące kolejne etapy ekspedycji: „Podróż”, „Pomoc”, „Bukareszt-miasto”, „Bukareszt-cmentarz”, „Bukareszt-telewizja” i „Timişoara”. Podpisy pod zdjęciami w językach polskim i rumuńskim. Na początku książki zamieszczono teksty, również w dwóch językach: słowo przedwstępne – rys historyczny, nota biograficzna dotycząca autora zdjęć Jana Kołodziejskiego oraz wstęp autorstwa Konrada Białeckiego. Na końcu zamieszczono wykaz skrótów rumuńskich i polskich.

The album is re-published (the previous edition was in 2009) in Polish and Romanian. It is a photo report from one of Poles' expeditions with gifts to Romania in 1989, after the Romanian nation's defense against Nikolae Ceauşescu. The book contains chapters illustrating the successive stages of the expedition: "Journey", "Help", "Bucharest-city", "Bucharest-cemetery", "Bucharest-TV" and "Timişoara". Photo captions in Polish and Romanian. At the beginning of the book, there are texts, also in two languages: a foreword - a historical outline, a biographical note on the author of the photographs, Jan Kołodziejski, and an introduction by Konrad Białecki. At the end there is a list of Romanian and Polish abbreviations.

Solidarni z Rumunią. Grudzień 1989 – styczeń 1990 / Solidari cu România. Decembrie 1980 – ianuarie 1990, introduction by Konrad Białecki, photographs by Jan Kołodziejski, 2nd edition, IPN, National Archives of Romania, Warsaw–Poznań 2019, pp. 236 , ISBN: 978-83-8098-751-7


Subscribe to our newsletter

Sign up for a fresh look at history: stay up to date with the latest events, get new texts by our researchers, follow the IPN’s projects