Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Adama Pastuchy, wykonującego, w dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcję publiczną radnego Rady Gminy Dębowiec

Data publikacji: 2013-02-19 11:50:27 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

W dniu 18 lutego 2013 r. prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach wystąpił z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Katowicach o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Adama Pastuchy i uznanie, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. W oświadczeniu tym wymieniony nie przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa.

W ocenie prokuratora materiał dowodowy zebrany w ramach przygotowania postępowania lustracyjnego wykazał, iż Adam Pastucha w okresie od 14 marca 1983 r. do 19 października 1984 r. był tajnym współpracownikiem (TW) organu bezpieczeństwa państwa: Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, o pseudonimie „PIOTR”.

Katowice, 18 lutego 2013 r.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
prokurator Andrzej Majcher

katowice komunikaty_biura_lustracyjnego