Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Komunikat w sprawie czynności prokuratora IPN dokonanych w domu wdowy po Wojciechu Jaruzelskim

Data publikacji: 2016-02-29 14:52:27 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

W dniu 29 lutego 2016 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w asyście funkcjonariuszy Policji przeprowadził w domu należącym do wdowy po Wojciechu Jaruzelskim czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie dokumentów podlegających przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej. W ich wyniku zabezpieczono 17 pakietów dokumentów. Będą one podlegały procesowym oględzinom prowadzonym przez prokuratora IPN z udziałem specjalistów archiwistów z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.

Czynności prokuratora zostały przeprowadzone w oparciu o postanowienie wydane na podstawie art. 219 par. 1 kodeksu postępowania karnego. Trwały od godziny 9 do 19 i przebiegły bez zakłóceń. Zostały dokonane w ramach śledztwa sygn. S 64/15/Zi w sprawie ukrycia przez osobę do tego nieuprawnioną dokumentów podlegających przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej, tj. o czyn z art. 54 ust. 1 ustawy o IPN.

Warszawa 29.02.2016 r.

Agnieszka Sopińska-Jaremczak
Rzecznik Prasowy IPN

centrala informacje_prasowe; komunikaty_gk