Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Komunikat w związku działaniami organów prokuratury na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie

Data publikacji: 2014-07-11 10:58:56 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:
Miniaturka

W dniu 30 czerwca 2014 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie rozpoczęły się prace archeologiczno-sondażowe, mające na celu określenie lokalizacji i rozmiarów obszaru, na którym w latach 1945–1948 dokonywano potajemnych pochówków ofiar terroru komunistycznego. W dniu 2 lipca 2014 r. kierujący tymi pracami pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, poinformował pisemnie zastępcę prezesa IPN o odnalezieniu podczas badań szczątków ludzkich, prosząc jednocześnie o powiadomienie o tym fakcie prokuratora IPN. Tego samego dnia zastępca prezesa IPN Agnieszka Rudzińska  przekazała tę informację dyrektorowi Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prosząc jednocześnie o podjęcie stosownych działań.

Po zapoznaniu się na miejscu przez prokuratorów IPN ze stanem prac archeologiczno-sondażowych Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stwierdziła, że na obecnym etapie brak jest wystarczających przesłanek do podjęcia czynności przez pion śledczy IPN. W związku z tym – uznając swoją niewłaściwość – prokurator IPN, działając na podstawie art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, poinformował jednostkę organizacyjną prokuratury powszechnej o fakcie odnalezienia podczas prac archeologicznych na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej szczątków ludzkich. O przekazaniu sprawy do prokuratury powszechnej został niezwłocznie poinformowany dr hab. Krzysztof Szwagrzyk. W dniu 10 lipca 2014 r. – już po zakończeniu przez ekipę badawczą zaplanowanego etapu prac poszukiwawczych – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów zabezpieczyła szczątki czterech osób, które w toku działań archeologicznych zostały podniesione z wykopów sondażowych.

Dr Krzysztof Persak
Dyrektor Biura Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej

centrala informacje_prasowe; komunikaty_gk