Co? Gdzie? Kiedy?


Twoje skróty

Dodaj link

Komunikat o przekazaniu przez prokuratora IPN dokumentów dotyczących tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”

Data publikacji: 2016-02-20 16:57:46 Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

W dniu 20 lutego 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowienia prokuratora IPN z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej pierwszą partię dokumentów zabezpieczonych w dniu 16 lutego 2016 r. w domu Marii Kiszczak.

Na przekazane materiały składają się:

  1. Koperta z napisem „Szanowny Pan Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie” i dopiskiem „do rąk własnych” zawierająca odręczny list z dnia 5 kwietnia 1996 r. do Dyrektora Archiwum Akt Nowych, podpisany przez Czesława Kiszczaka;
  2. teczka osobowa tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”;
  3. teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”;    
  4. oryginalne papierowe opakowanie, w którym znajdowały się powyższe materiały.

Na polecenie Prezesa IPN powyższe materiały, jako podlegające przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i poddane archiwizacji.

W dniu 19 lutego 2016 r. prokurator IPN rozpoczął oględziny następnego pakietu z dokumentami zabezpieczonymi w domu Czesława Kiszczaka. Po zakończeniu tej czynności zostaną one przekazane Prezesowi IPN i włączone do zasobu archiwalnego IPN. Podobna procedura będzie stosowana do kolejnych pakietów.

Udostępnianie dokumentów włączonych dzisiaj do zasobu archiwalnego IPN rozpocznie się w poniedziałek 22 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. Formularz dostępny jest pod następującym linkiem http://ipn.gov.pl/buiad/udostepnianie/wnioski.

W poniedziałek z dokumentami będzie można się zapoznać wyłącznie w czytelni przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. Przygotujemy dodatkowe 10 stanowisk pracy. Oznacza to, że jednocześnie materiały będą mogły być udostępnione 40 osobom. O kolejności ich udostępnienia będzie decydował moment przyjścia do czytelni. Godziny pracy czytelni przedłużono do godz. 21.

Dokumenty będą udostępniane w postaci kopii papierowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennikarze będą mogli filmować oraz fotografować przeglądane materiały. Możliwe jest również zamówienie ich kopii cyfrowych w ramach usługi reprograficznej na zasadach obowiązujących standardowo w IPN. Od środy 24 lutego br. wgląd w materiały będzie możliwy również w czytelniach w oddziałach i delegaturach IPN.

By ułatwić pracę mediom zwracamy się do dziennikarzy, aby zgłaszali się do czytelni IPN z wypełnionymi wcześniej wnioskami. Zgodnie z ustawą dziennikarze muszą w nim podać temat przygotowywanego materiału oraz dołączyć oryginał upoważnienia redakcji albo wydawcy do wystąpienia z wnioskiem.

Dla ułatwienia podajemy sygnaturę akt: IPN BU 3333/1, t. 1 i 2, IPN BU 3333/2, IPN BU 3333/3.

Agnieszka Sopińska-Jaremczak

Rzecznik Prasowy IPN

Warszawa, 20 lutego 2016 r.

informacje_prasowe