g028

Długoletni burmistrz Stanisław Michałowski, aresztowany wkrótce po zajęciu Czortkowa
przez wojska sowieckie