Nawigacja

Kontakty

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
Adres do korespondencji: 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 
buwim@ipn.gov.pl

 

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek 
Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Renata Soszyńska

Sekretariat BUWiM 

Kontakt mailowy: buwim@ipn.gov.pl 

Izabela Malenda
tel. (22) 581-89-66
fax (22) 581-89-10 

Magdalena Kwiatkowska
tel. (22) 581-88-51
fax (22) 581-89-10 

Piotr Bartnik
tel. (22) 581 85 82 

dr Anna Jagodzińska
tel. (22) 581 89 38 

Piotr Kędziora-Babiński
tel. (22)  581 89 43 

Jarosław Klujewski
tel. (22) 581 86 77 

Kamil Komorowski
tel. (22) 581 86 50 

Anna Koszowy
tel. (22) 581 89 65 

Mateusz Niegowski
tel. (22) 581 86 09 

Jarosław Plizga
tel. (22) 581 88 61 

Marta Ponaczewna
tel. (22) 581 86 42 

Agnieszka Rudzińska
tel. (22) 581 87 63 

Anna Wicka
tel. (22) 581 89 61 

Artur Zawadka
tel. (22) 581 89 58 

do góry