Nawigacja

Akty oskarżenia

302. Akt oskarżenia przeciwko Edwardowi P.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Edwardowi P. - byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nisku.

Prokurator zarzucił Edwardowi P., że w okresie od 12 czerwca do 21 października 1950 r. będąc funkcjonariuszem PUBP w Nisku, działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Z., znęcał się nad Janem K. oraz Antonim K. w celu wymuszenia na nich przyznania się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożenia zeznań określonej treści.

Jan K. należał do AK i został zatrzymany, wraz z Antonim K. 12 czerwca 1951 r. w trakcie przeprowadzonej na terenie powiatu łańcuckiego akcji mającej na celu ujęcie osób współpracujących z oddziałem zbrojnym „Kusza” działającym na terenie powiatu niżańskiego. W początkowym okresie zatrzymania obaj pokrzywdzeni byli przesłuchiwani przez oskarżonego. W trakcie wielogodzinnych przesłuchań, prowadzonych czasem w porze nocnej pokrzywdzeni byli bici rękami po twarzy i po całym ciele. Janowi K. ciosy zadawano również kawałkami gumy i nahajami. Zmuszano ich do robienia przysiadów i pompek, bito kolbą karabinu. Antoniemu K. wybito dwa zęby z górnej szczęki, ściskano mu palce w drzwiach i wbijano igły pod paznokcie.

Jego najbliżsi twierdzą, że obawiając się dalszego znęcania nad nimi podjął desperacką próbę ucieczki – wraz z innym aresztowanym obezwładnił strażnika i uciekł. Funkcjonariusze UB nie odnotowali tej ucieczki w stosownych dokumentach, Podali że Antoni K. został zwolniony z aresztu w dniu 29 czerwca 1950 r.

Antoni K. nie został oskarżony i nie wszczęto przeciwko niemu postępowania sądowego. Przeciwko Janowi K. skierowano akt oskarżenia.

Czyny zarzucane oskarżonemu wypełniają znamiona przestępstw opisanych w 286 § 1 kk i art. 246 w zw. z art. 36 kk  z 1932 r. w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 18 września 2014 r. Sąd Rejonowy zawiesił postępowanie przeciwko Edwardowi P. ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego.

do góry