Nawigacja

Akty oskarżenia

330. Akt oskarżenia przeciwko Marianowi S.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwkoNarodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 24 czerwca 2015 r., skierował do SąduRejonowego akt oskarżenia przeciwko Marianowi S.   

Prokurator zarzucił Marianowi S., że w okresie od 4 października 1952 r. do dnia 30grudnia 1952 r. w Rzeszowie, jako funkcjonariusz WUBP w tej miejscowości,działając wspólnie i w porozumieniu z innymi, nieustalonymi co do liczby itożsamości funkcjonariuszami tego Urzędu, w celu wymuszenia na pozbawionymwolności Tadeuszu S. przyznania się do popełnienia zarzucanych mu czynów izłożenia żądanych wyjaśnień, znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie.

Tadeusz S. był wielokrotnie, długotrwale przesłuchiwany oróżnych porach, także nocą. Wyzywano go wulgarnymi i obraźliwymi słowami,uderzano w twarz, kopano i bito po całym ciele.

Prokurator zarzucił także oskarżonemu, że w dniu 27 listopada1952 r. w Rzeszowie zmusił, pozbawionego wolności Ryszarda S.,  groźbą pozbawienia zdrowia i życia, dopotwierdzenia, że był członkiem Żołnierzy Wolnej Polski i wyjaśnienia kto tęorganizację sponsorował.

Czyny zarzucane Marianowi S. zostały zakwalifikowane przezprokuratora jako przestępstwa opisane w art. 246 kk i 286 § 1 kk w zw. z art.36 kk z 1932 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.o IPN-KŚZpNP (pierwszy z opisanych czynów)

oraz art. 286 § 1 kk i 251 w zw. z art. 36 kk z 1932 r. w zw.z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP (drugi zopisanych czynów).

do góry