Nawigacja

Akty oskarżenia

322. Akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi G., Markowi K., Wiesławowi S.

 

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 26 lutego 2015 r. skierował do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi G., Markowi Januszowi K. - funkcjonariuszom Wydziału III Departamentu IIIA MSW oraz Wiesławowi Andrzejowi S. - funkcjonariuszowi Wydziału IIIA KWMO w Radomiu.

Oskarżonym zarzucono popełnienie w okresie w okresie od 19 do 21 października 1981 r. w Radomiu,Sn zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień służbowych, w związku z opracowaniem i wdrożeniem kombinacji operacyjnej, zmierzającej bezpośrednio do podstępnego podania działaczce NSZZ „Solidarność”, Annie Walentynowicz środka farmakologicznego o nazwie „Furosemidum”, za pośrednictwem tajnego współpracownika posługującego się pseudonimem „Karol”. Akcja miała na celu co najmniej ograniczenie możliwości poruszania się przez wymienioną i uniemożliwienia jej odbywania spotkań z załogami zakładów pracy. Podjęte działania narażały pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia.

Oskarżonym zarzucono nadto popełnienie przestępstwa wzięcia udziału w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa.

Czyny zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane przez prokuratora jak przestępstwa opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 13 § 1 w zw. z art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11§ 2 kk oraz w art. 258 § 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – KŚZpNP.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karami pozbawienia wolności do 5 lat.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

do góry