Nawigacja

Akty oskarżenia

308. Akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi B.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 31 grudnia 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi B.

Prokurator zarzucił Aleksandrowi B., że w okresie od 12 do 14 grudnia 1981 r. we Zielonej Górze, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego wydał decyzje o internowaniu 40 osób, czym doprowadził do ich bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności przez okres dłuższy niż 7 dni.

Czyny zarzucane Aleksandrowi B. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jak przestępstwa opisane w art. 189 § 2 kk z w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 2 czerwca 2015 r. zawiesił postępowanie karne wobec Aleksandra B. z uwagi na jego obecny stan zdrowia, który nie pozwala mu na branie udziału w toczącym się postępowaniu.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonego wobec jego śmierci.

do góry