Nawigacja

Akty oskarżenia

301. Akt oskarżenia przeciwko Marianowi W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 10 maja 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Marianowi W. - byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie.

Prokurator zarzucił Marianowi R., że w okresie od 25 kwietnia do 18 czerwca 1955 r. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami WUBP, pozbawił wolności i przetrzymywał w areszcie WUBP w Rzeszowie Andrzeja P.

Marian W. zdaniem prokuratora znęcał się nad podejrzanym o działalność opozycyjną Andrzejem P., chcąc zmusić go do przyznania się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożenia żądanych wyjaśnień na temat działalności Związku Wolnej Młodzieży Polskiej.

Andrzej P. był codziennie wielokrotnie poddawany długotrwałym przesłuchaniom, w trakcie których był obrażany i poniżany, zmuszany do siedzenia na nóżce taboretu. Ściskano mu palce w drzwiach, bito go w różne części ciała (przede wszystkim po głowie i piętach) oraz kopano po całym ciele i zamykano w specjalnej nieoświetlonej i zawilgoconej celi zwanej ciemnicą, gdzie na jego głowę kapały krople wody. Przez okres, gdy był zamknięty w ciemnicy Andrzejowi P. nie podawano posiłków i napoi.

Prokurator zarzucił również oskarżonemu, że w okresie od 19 lutego do co najmniej 6 czerwca 1955 r. chcąc zmusić aresztowanego i przebywającego w WUBP w Rzeszowie Franicszka O. do przyznania się do stawianych mu zarzutów i złożenia żądanych wyjaśnień na temat działalności Konspiracyjnego Wojska Polskiego, znęcał się nad nim wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami WUBP.

Franciszek O. był codziennie wielokrotnie poddawany długotrwałym przesłuchaniom, także w nocy, w trakcie których był obrażany, poniżany i bity w różne części ciała (przede wszystkim po głowie).

Wskazane czyny wypełniają znamiona przestępstw opisanych w 286 § 1 kk i art. 246 w zw. z art. 36 kk z 1932 r. w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn.18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 2 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu uznał Mariana W. zawinnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną 2 latpozbawienia wolności. Sąd zasadził również pokrycie przez oskarżonego kosztówsądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Od powyższego wyroku apelację wniósł zarówno obrońca oskarżonego, jak i sam oskarżony.

W dniu 9 lutego 2017 r. Sąd  Okręgowy w Opolu zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

  • Z opisu czynu przypisanego oskarżonemu w pkt. II części dyspozytywnej, wyeliminował stwierdzenie: „uderzając wielokrotnie w różne części ciała, głównie w głowę” – dotyczące zachowania oskarżonego wobec pokrzywdzonego Franciszka O.
  • Na podstawie art. 61 § 1 i § 2 kk z 1932 r. orzekł warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej wcześniej kary pozbawienia wolności na okres 5 lat.

 W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

do góry