Nawigacja

Akty oskarżenia

143. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi B.

W dniu 22 grudnia 2006 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Józefowi B., oskarżonemu o to, że w okresie 1948-1949 roku w Katowicach, będąc Zastępcą Naczelnika Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami tego Urzędu przekroczył przysługującą mu władzę i znęcał się fizycznie i psychicznie nad pozbawionym wolności członkami niepodległościowej organizacji „Polskie Siły Demokratyczne” i „Polska Tajna Armia Wyzwoleńczo – Demokratyczna” oraz zmuszał ich do złożenia wyjaśnień określonej treści, tj. o przestępstwo z art. 239 § 1 kk z 1932 r. i art. 246 kk z 1932 r. i art.251 kk z 1932r. i art. 236 § 1 kk i art. 286 § 1 kk przy zast.art. 36 kk z 1932 r. w zw z art.2 ust.1. i art. 3 Ustawy z dnia 18.12.1998 roku o IPN – KŚZpNP. W dniu 9 maja 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach wydał postanowienie na mocy którego uznał się za niewłaściwy miejscowo i przekazał sprawę do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu Katowice – Wschód w Katowicach.

W dniu 17 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach umorzył postępowanie karne w stosunku do oskarżonego w oparciu o art. 17 § 1 pkt 5 – ze względu na śmierć oskarżonego. Postanowieni jest prawomocne.
 

do góry