Nawigacja

Książki

Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939–1953

Monika Tomkiewicz, Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939–1953, Warszawa 2018, 440 s., ISBN: 978-83-8098-415-8

Monografia przedstawia funkcjonowanie więzienia łukiskiego oraz niektórych innych aresztów i więzień wileńskich w latach 1939–1953 z uwzględnieniem prześladowań i eksterminacji osób uznanych za wrogów kolejnych systemów władzy. W książce szczegółowo przedstawiono kwestie formalnoprawne represji stosowanych przez okupantów. Temat rozważań to nie tylko historia samego więzienia i jego roli w systemie niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, lecz także zbrodnie popełnione w latach 1944–1947 na żołnierzach Armii Krajowej na terenie folwarku Tuskulanum w Wilnie. Ostatni rozdział poświęcono zobrazowaniu powojennych postępowań karnych, prowadzonych przed sądami radzieckimi, niemieckimi, polskimi, amerykańskimi i litewskimi wobec sprawców prześladowań ludności zamieszkałej na ziemi wileńskiej na tle historycznym.

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry