Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

Cześć i chwała Bohaterom!

  • Cześć i chwała Bohaterom!

Dodatek historyczny IPN do „Naszego Dziennika” z cyklu „Polska i Polacy 1918–1989”.

Od lata 1944 r. komuniści rozpoczęli proces sukcesywnego przejmowania władzy w Polsce. W ciągu kilku lat, wspierani przez Związek Sowiecki, doprowadzili do likwidacji zbrojnego i politycznego oporu, opanowali wszystkie struktury państwa, nadając mu totalitarny charakter. W pierwszej dekadzie ich rządów śmierć poniosło ponad 50 tysięcy ludzi; straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Powszechną przy tym zasadą było grzebanie ciał ofiar w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach, takich jak cmentarze, poligony, lasy. Niektóre z nich przekazywano także do zakładów anatomii. Do końca istnienia systemu komunistycznego w Polsce aparat państwowy ściśle strzegł tajemnic związanych z powojennym terrorem, pozbawiając rodziny zamordowanych możliwości uzyskania wiedzy o ofiarach stalinizmu i miejscach ukrycia ich zwłok. 

Fragment tekstu dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka Powązkowska Łączka. Wiosną rozpocznie się ostatni etap prac archeologicznych

do góry