Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (6)/2008

  • nr 1 (6)/2008
    nr 1 (6)/2008

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Struktury

  • Tomasz Balbus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jaworze – struktura, kadry, działalność (maj – grudzień 1945)

Aparat Bezpieczeństwa a Kościoły

  • Grzegorz Bębnik, Od „Górala" do „Gustawa" – zwierzchnicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Górnym Śląsku wobec aparatu bezpieczeństwa w świetle dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej (szkic problemu)
  • Mariusz KrzysztofińskiKrzysztof Sychowicz, W kręgu „Bizancjum"
  • Artur Brożyniak, Sprawa księdza Jana Lewiarza
  • Adam Dziurok, „W matni" – kontakty księdza Wiktora Skworca ze Służbą Bezpieczeństwa

Artykuły

  • Jarosław Syrnyk, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec mniejszości rosyjskiej i tzw. Środowiska białogwardyjskiego
  • Krzysztof PogorzelskiKrzysztof Sychowicz, TW „Kastuś" i Służba Bezpieczeństwa a środowisko białoruskie na Białostocczyźnie

Dokumenty

  • Milena Przybysz, „Wczoraj była w Nowej Hucie straszna awantura..."
  • Piotr Rybarczyk, „…każdego klerykała z milicji będziemy pędzić!". Zwalczanie praktyk religijnych wśród funkcjonariuszy KW MO w Bydgoszczy po Październiku
  • Łucja Marek, Zwalczanie „klerykalizmu" wśród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa katowickiego po Październiku '56
  • Krzysztof Kolasa, Likwidacja placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi
  • Igor Hałagida, Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów milenium chrztu Rusi w Polsce w 1988 r.

W oczach własnych

  • Wojciech Frazik, Wojenne losy Jana Emila Karpińskiego (Emanuela Alberga)

Biogramy

  • Filip Musiał, Józef Schiller (1931–1999), oficer Informacji Wojskowej, funkcjonariusz Wydziału III i IV Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, szef SB w województwie nowosądeckim i tarnowskim
  • Tomasz ŁabuszewskiKazimierz Krajewski, Józef Czaplicki vel Izydor Kurtz (1911–1985), działacz komunistyczny, partyzant, dyrektor Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
  • Tomasz BalbusZbigniew Nawrocki, Władysław Śliwa vel Stanisław Imiołek (1919–1976), bojówkarz PPR/AL, organizator i kierownik WUBP w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, funkcjonariusz MBP/MSW

Recenzje

  • Marek LasotaMartyrologium czy zbiór biografii? Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989
  • Ryszard Oleszkowicz, Jan Larecki, Wielki leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007
  • Krzysztof Szwagrzyk, Joanna Żelazko, „Ludowa" sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, Łódź 2007
  • Piotr Gontarczyk, Henryk Dasko, Dworzec Gdański. Historia niedokończona, Kraków 2008
  • Sławomir Cenckiewicz, Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu". Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

Publikację można nabyć w rzeszowskim oddziale IPN

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989", nr 1(6)/2008 (PDF)

 

Księgarnie internetowe:

Księgarnia IPN, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa (wejście od ul. Oleandrów) 

Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00–19.00
soboty: 9.15–13.45

Tomasz Czopowicz
tel. 22 576 30 06, Tomasz.czopowicz@ipn.gov.pl 

Katarzyna Maciak-Żulewska
tel. 22 576 30 06, katarzyna.maciak@ipn.gov.pl

Paweł Szufliński 
tel. (22) 576 30 06, pawel.szuflinski@ipn.gov.pl

Księgarnia IPN, ul. Wołoska 7 (budynek Mars), Warszawa

Księgarnia czynna:
poniedziałek–piątek 8.30–16.00
tel. 22 581 86 78
fax 22 581 89 77 

Sprzedaż wysyłkowa książek i gier oraz prenumerata czasopisma: 

Joanna Pamuła
tel. 22 581 86 78, joanna.pamula@ipn.gov.pl
Joanna Pszczoła
tel. 22 581 86 79, joanna.pszczola@ipn.gov.pl

Sprzedaż hurtowa gier: 

Danuta Wierzman
tel. 22 581 86 96, danuta.wierzman@ipn.gov.pl

Promocja:

Maciej Steppa
tel. (22) 581-86-97 maciej.steppa@ipn.gov.pl

 

Informacje na temat zakupu publikacji IPN wydanych w Oddziałach IPN można uzyskać:

  • BIAŁYSTOK
    Punkt sprzedaży publikacji IPN
    15-537 Białystok, ul. Warsztatowa 1A
    pon.–pt. 7:30–15:30 
    Krzysztof Jodczyk, tel. 85 66-457-87, email: Krzysztof.Jodczyk@ipn.gov.pl
  • BYDGOSZCZ
    Informacje o publikacjach Oddziału IPN w Gdańsku, zamówienia, sprzedaż wysyłkowa:
    Grażyna Zielińska
    tel. (52) 325 95 13; 795 585 651, grazyna.zielinska@ipn.gov.pl
  • Punkt sprzedaży publikacji IPN:
    ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
    pon. – pt.: 8:00–16:00
  • GDAŃSK
    Księgarnia IPN:
    al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk
    pon. – pt.: 10:00–14:00
    tel.: 58 668 49 00
    Informacje o publikacjach Oddziału IPN w Gdańsku, zamówienia, sprzedaż wysyłkowa:
    Marcin Węgliński 
    tel. 58 668 49 09, 882 080 940, marcin.weglinski@ipn.gov.pl
  • KATOWICE
    Punkt sprzedaży publikacji IPN
    ul. św. Jana 10, III piętro,  Katowice
    pon.–pt. 9.00–17.00
    Tomasz Gonet, tel. 32 207 01 27 e-mail: tomasz.gonet@ipn.gov.pl  
    Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową (zamówienia telefonicznie oraz drogą elektroniczną).
    adres do korespondencji:
    Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
    ul. Józefowska 102 
    40-145 Katowice
  • KRAKÓW
    Od czerwca 2015 punkt sprzedaży w Oddziale IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, IV piętro 
    Pełna oferta publikacji IPN Oddział w Krakowie i wszystkich innych oddziałów w punkcie handlowymwww.ipn.poczytaj.pl
    ul. Wallek Walewskiego 4, 30-094 Kraków
    książki można także zamawiać telefonicznie: (012) 6363 222 lub za pośrednictwem strony internetowej:www.ipn.poczytaj.pl lub maila prawa@poczytaj.pl
  • LUBLIN
    Punkt sprzedaży publikacji IPN
    ul. Staszica 22A, 20-086 Lublin
    pon. 10:00–14:00
    Mariusz Sawa, tel. (81) 53 63 480
  • ŁÓDŹ
    Punkt sprzedaży publikacji IPN
    ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
    pn.-pt. 10:00–14:00
    dr Krzysztof Latocha, tel. 42 616-27-56, Krzysztof.Latocha@ipn.gov.pl
  • POZNAŃ
    Punkt sprzedaży publikacji IPN
    ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
    pon.–pt. 8:00–16:00
    Karolina Bittner, tel. (61) 835 69 58, karolina.bittner@ipn.gov.pl
    Daniel Rubiś, tel.  (61) 835 69 65, daniel.rubis@ipn.gov.pl
  • RZESZÓW
    Punkt sprzedaży publikacji IPN
    ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
    pon.–pt. 7:30–15:30
    Tomasz Kowalski, tel. (17) 860 60 23, tomasz.kowalski@ipn.gov.pl
  • SZCZECIN
    - księgarnia „Atut” przy ul. Bogusława 13 (wejście od ul. Małkowskiego) w Szczecinie
    - księgarnia „Sedina” przy al. Wyzwolenia 97 w Szczecinie
    - księgarnia „Zamkowa” przy pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie
    - siedziba IPN przy ul. Janickiego 30 w Szczecinie, kontakt: Marta Łężna (tel. 91 4849874)
    - siedziba IPN przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie, kontakt: Lidia Złota (tel. 91 3129400), Paweł Knap (91 3129417)
    - księgarnia internetowa www.poczytaj.pl
    - portal www.allegro.pl, użytkownik IPN_Szczecin (http://goo.gl/DBlhR0
  • WARSZAWA
    Punkt sprzedaży publikacji IPN w Oddziale IPN w Warszawie
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Intraco 10 p.)
    pon.–pt. 9:00–16:00
    Kontakt: Izabela Matuszewska-Sędłak, tel. (22) 860 70 23, izabela.matuszewska-sedlak@ipn.gov.pl
  • WROCŁAW
    Sprzedaż publikacji wrocławskiego Oddziału IPN prowadzi Wydawnictwo Beta-druk przy ul. Tęczowej 84 we Wrocławiu. Informacje o sposobie nabycia wydawnictw można uzyskać pod nr tel. 71 30 19 000, 71 30 19 001.

 

Lista księgarń,  w których dostępne są wydawnictwa IPN:

  • Sieć księgarni „Dom Książki”
  • Sieć księgarska Matras
  • Sieć księgarni „Gazety Polskiej”
  • AUGUSTÓW: Księgarnia Atena, ul. Rynek Zygmunta Augusta 26
  • BIAŁYSTOK: Księgarnia św. Jerzego, ul.  Kościelna 1
  • BIAŁYSTOK: Księgarnia „Edukacyjna”, ul. Sienkiewicza 18
  • BIAŁYSTOK: Książnica Podlaska, ul. Kilińskiego 16
  • BIAŁYSTOK: Muzeum Podlaskie, ul. Rynek Kościuszki 10
  • GDAŃSK: Gdańska Księgarnia Naukowa, Łagiewniki 56
  • GDAŃSK: Punkt Sprzedaży Fundacji Promocji Solidarności, Sala BHP, Doki 1, Gdańsk
  • GRAJEWO: Księgarnia Grajewo, ul. Wojska Polskiego 32
  • JAROCIN: Stara Szuflada
  • KATOWICE: Księgarnia Liber 
  • KATOWICE: Księgarnia Wolne Słowo
  • KRAKÓW: S.C. Dante, G. Baran, G. Fugiel, Wallek-Wallewskiego 4 (http://www.ipn.poczytaj.pl/ )
  • KRAKÓW: Główna Księgarnia Naukowa
  • KRAKÓW: Księgarnia Akademicka
  • KRAKÓW: Księgarnia Muza 
  • KRAKÓW: Ateneum
  • KRAKÓW: Księgarnia „Naszego Dziennika” 
  • KRAKÓW: Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o., ul. Fiołkowa 4/13
  • KROSNO: Antykwariat i Księgarnia Zbigniew Oprządek
  • LEŻAJSK: Księgarnia Nova
  • LUBLIN: Księgarnia Uniwersytecka
  • ŁÓDŹ: Księgarnia Odkrywcy, ul. Narutowicza 46
  • POZNAŃ: Księgarnia Powszechna Poznań
  • PRZEMYŚL: Księgarnia BOSZ
  • PRZEWORSK: Księgarnia AKS Kazimierz Szczygielski
  • RADOM: Księgarnia Atena, ul. Traugutta 35 
  • RADOM: Sonet. Księgarnia. Świątek B.M., ul. Stefana Żeromskiego 27
  • RADOM: Księgarnia Literacka im. W. Gombrowicza, ul Stefana Żeromskiego 83
  • RADOM: Centrum Informacji Turystycznej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Traugutta 3
  • RADOM: Księgarnia św. Kazimierza, ul. J. Malczewskiego 1
  • RZESZÓW: Księgarnia BOSZ
  • RZESZÓW: Księgarnia Libra
  • RZESZÓW: Księgarnia Nova
  • SIEMIATYCZE: Księgarnia „pod Kasztanem”, ul. Pałacowa 14
  • SOSNOWIEC: Księgarnia Akademicka Żak
  • SZCZECIN: Księgarnia „Atut”, ul. Bogusława 13
  • SZCZECIN: Księgarnia „Sedina”, al. Wyzwolenia 97
  • TORUŃ: Księgarnia UMK, Gagarina 11
  • TORUŃ:  Księgarnia „Centrum”, Chełmińska 4
  • TORUŃ: Księgarnia Studencka
  • TORUŃ: Księgarnia Centrum 
  • WARSZAWA: Księgarnia PWN, Gottlieba Daimlera 2
  • WARSZAWA: „Lexicon”, Dereniowa 2/96, Warszawa
  • WARSZAWA: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
  • WARSZAWA: „REJTAN” ul. Świętokrzyska 16
  • WARSZAWA: Księgarnia LIBER 
  • WARSZAWA: Księgarnia Historyczna 
  • WARSZAWA: Księgarnia Historyczna – Piotr Maroński
  • WARSZAWA: Księgarnia „Naszego Dziennika” 
  • ZAMOŚĆ: Dom Książki, ul. Żeromskiego 3

Hurtownie:

  • OSDW Azymut,
  • Firma Księgarska Olesiejuk,
  • ABC Władysław Kondej Poznań,
  • Kodeks 2002 Bydgoszcz – Białe Błota
do góry