Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Losy powstańców śląskich po 1922 roku” – Katowice, 19 października 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Górnośląskie Towarzystwo Historyczne

zapraszają do udziału

w konferencji naukowej

Losy powstańców śląskich po 1922 roku

Katowice, 19 października 2018 r.
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika
ul. św. Jana 10

Celem konferencji jest prezentacja zawiłych nieraz losów powstańców śląskich i uczestników kampanii plebiscytowej już po przyłączeniu części Górnego Śląska do II Rzeczpospolitej w 1922 r. Przedmiotem namysłu chcielibyśmy objąć wszelkie płaszczyzny ich aktywności politycznej, społecznej czy gospodarczej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Obszary tematyczne:

Losy powstańców w II Rzeczypospolitej:

 • indywidualne losy powstańców w latach 1922-1939
 • losy powstańców śląskich w części Górnego Śląska pozostałej w granicach Niemiec w latach 1922-1945
 • polityczna, gospodarcza i społeczna rola powstańczych organizacji kombatanckich w województwie śląskim w okresie międzywojennym

Losy powstańców w okresie II wojny światowej:

 • aktywność powstańców śląskich na uchodźctwie
 • indywidualne losy powstańców w latach 1939-1945
 • powstańcy śląscy na frontach II wojny światowej
 • powstańcy śląscy w polskim ruchu oporu/polskim państwie podziemnym i na frontach w latach 1939-1945
 • represje wobec uczestników powstań śląskich w okresie II wojny światowej

Losy powstańców śląskich po 1945 r.:

 • działalność powstańców śląskich w aparacie państwowo-partyjnym
 • indywidualne losy powstańców po zakończeniu II wojny światowej
 • polityczna, gospodarcza i społeczna rola organizacji kombatanckich w Polsce Ludowej
 • represje komunistyczne wobec powstańców śląskich

Termin konferencji: 19 października 2018 r.

Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Miejsce: Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10

Osoby odpowiedzialne za kontakt z organizatorami:

dr Mirosław Węcki, tel. 661-039-224, miroslaw.wecki@ipn.gov.pl

dr hab. Maciej Fic, tel. 660-357-956, maciej.fic@us.edu.pl

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadesłać na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, lub pocztą elektroniczną na adresy: miroslaw.wecki@ipn.gov.pl; maciej.fic@us.edu.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upłynął 31 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy zapewniają publikację tekstów referatów na łamach recenzowanego rocznika „Śląski Almanach Powstańczy” wydawanego przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach (pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny recenzentów). W związku z tym, prosimy by teksty do druku – w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji przekazywać do sekretarzy, do końca roku 2018.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

do góry