Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Ostatnia dekada PRL (1980–1989)” – Warszawa, 4–6 czerwca 2019 (zgłoszenia do 30 stycznia 2019)

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Ostatnia dekada PRL (1980–1989)”która odbędzie się w dniach 4–6 czerwca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Warszawie.

W 2019 r. mija trzydziesta rocznica wyborów czerwcowych 1989 r., które były jednym z najważniejszych wydarzeń na drodze do transformacji ustrojowej. Można jednak powiedzieć, że dekompozycja systemu zaczęła się znacznie wcześniej, bo w sierpniu 1980. Rewolucja „Solidarności”, o której mowa, zmieniła rzeczywistość społeczno-polityczną nie tylko PRL, ale całego Bloku Wschodniego. Założeniem organizatorów konferencji jest opisanie tego procesu na różnych płaszczyznach i z rozmaitych perspektyw. Chcielibyśmy spojrzeć na ostatnią dekadę PRL przez pryzmat czterech głównych bloków tematycznych:

  • Władze
  • Opozycja
  • Kościół katolicki
  • Otoczenie międzynarodowe
  • Zjawiska kontrkulturowe 

Mamy nadzieję, że analizy przedstawione podczas konferencji przyczynią się do uchwycenia specyfiki lat osiemdziesiątych w Polsce oraz pozwolą na lepsze zrozumienie genezy transformacji ustrojowej. Interesuje nas interdyscyplinarne spojrzenie na zjawiska i wydarzenia ostatniej dekady PRL, dlatego też nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do historyków najnowszych dziejów Polski, ale również do prawników, socjologów, politologów czy filozofów.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą proszeni o dostarczenie w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 30 stycznia 2019.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl

dr Grzegorz Majchrzak
grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl

do góry