Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968)” – Wrocław, 4–5 października 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968)”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 4 do 5 październiaka 2018 roku. Organizatorami konferencji są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Instytut Badania Reżimów Totalitarnych (Republika Czeska), Wojskowe Biuro Historyczne im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Celem konferencji będzie próba porównania doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków związanych z okresem kształtowania nowoczesnego społeczeństwa i jego funkcjonowania w różnych warunkach politycznych i społecznych lat 1918–1968 (walka o niepodległość, system międzywojenny, okres totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego). Zależy nam na ukazaniu wspólnych lub ewentualnie różnych doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków związanych z procesem przechodzenia od okresu niepodległości do podporządkowania naszych państw przez reżimy totalitarne (nazistowski a następnie komunistyczny).  Czy istniały istotne różnice, jakie były podobieństwa w przebiegu tych procesów, czy tworzono wspólne próby ich rozwiązywania (inicjatywy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w regionie w okresie międzywojennym, walka o niepodległość podczas II wojny światowej, formy oporu i ich ewentualna koordynacja w okresie komunistycznym). Porównanie wzajemnych wyobrażeń, postrzegania bądź stereotypów związanych z sytuacją polityczną i międzynarodową. Porównanie działań mających na celu wprowadzenie i umocnienie  reżimów totalitarnych w obu państwach (w sferze polityki, gospodarki, kultury)

Termin składania zgłoszeń mija 16 kwietnia 2018 roku. Preferowane będą referaty o charakterze komparatystycznym, związane z następującymi blokami:

Blok 1918–1938

Polska i Czechosłowacja –  rola nowych państw i społeczeństw w Europie. Warszawa i Praga wobec zagrożenia bezpieczeństwa i ładu w Europie.

Blok 1938–1948

Zmierzch niepodległości – doświadczenia wojenne - formy oporu – wizje powojennej organizacji państw.

Blok 1948–1968

Wobec totalitaryzmu komunistycznego. Uzależnienie od ZSRR (polityka, gospodarka, wojsko, kultura), funkcjonowanie i doświadczenia w ramach bloku państw socjalistycznych. Formy oporu.

Planowana jest publikacja tekstów zaprezentowanych referatów. Propozycje referatów i ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

dr Dariusz Dąbrowski dariusz.dabrowski@ipn.gov.pl

do góry