Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Między Szczecinem a Gdańskiem – wspólne losy stoczni, wspólne dziedzictwo?” – Szczecin, 12–14 grudnia 2018 (zgłoszenia do 15 maja 2018)

Stocznia Gdańska, Stocznia Gdyńska, Stocznia Szczecińska, a zarazem cały przemysł stoczniowy na Wybrzeżu to ważne miejsca pamięci Polaków i Europejczyków, miejsce robotniczych protestów i powstania wolnych, niezależnych związków zawodowych. To także historia ludzi, rodzin związanych z tymi miejscami. 

Historia każdego z tych miejsc nie ogranicza się jednak tylko do pokojowej rewolucji Solidarności. Decyzja o powstaniu stoczni, ich rozwój w XIX wieku znacząco wpłynęły na funkcjonowanie miast i okolic. W trakcie obu wojen światowych stocznie stały się elementem machiny wojennej, produkowano w nich m.in. okręty podwodne dla cesarskiej, a potem nazistowskiej marynarki wojennej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Stocznia Gdańska funkcjonowała jako współwłasność Polski i Gdańska, a po II wojnie światowej państwowa Stocznia Gdańska im. Lenina stała się największym zakładem produkcji okrętowej w Polsce. Inaczej historia toczyła się w Szczecinie. Najpierw stocznia była rozkradana przez Sowietów, potem powoli odbudowywana – z trudem znajdowała sobie miejsce w historii polskiego przemysłu okrętowego. Gdynia zaś stała się symbolem budowy nowoczesnego państwa po 1918 r. . 

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenach postoczniowych, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, przestrzennym, ale i symbolicznym, spowodowały naturalny wzrost zainteresowania tymi historycznym miejscami. Oddział IPN-KŚZpNP w Szczecinie wraz z  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w konferencji naukowej, poddającej głębszej analizie historię stoczni, zarówno w ujęciu politycznym, jak i społecznym, gospodarczym, kulturowym, architektonicznym czy zabytkoznawczym. Interesują nas szczególnie te tematy, które dotąd nie znalazły należytego opracowania.

Konferencja nawiązuje do podobnej, organizowanej w Gdańsku w 2016 r. m.in. przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej, zatytułowanej „Historia Stoczni Gdańskiej”. Poszerzenie pola badawczego i geograficznego jest dla nas niezmiernie ważnym zamierzeniem i próbą opisania przemysłu stoczniowego wraz z całym konglomeratem zagadnień z nim związanych. W trakcie konferencji planowane jest zorganizowanie specjalistycznego panelu, którego celem będzie szczegółowe porównanie historii Stoczni Szczecińskiej i Gdańskiej. Przewidujemy również wydanie recenzowanej monografii.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy wyżywienie oraz pomoc w znalezieniu noclegów.

Program konferencji zostanie ustalony do 15 czerwca 2018 r.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Szczecinie
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:
sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
k.knoch@ecs.gda.pl

Formularz zgłoszenia udziału znajduje się na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/167_nH-ZowqqSx9tpTGYzN9nvF3R27WnUD40BeeUc7C8/prefill

do góry