Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku” – Olsztyn, 22–24 listopada 2017

Komunizm zrodził antykomunizm – czyli co? Na to i inne pytania odnoszące się do problematyki różnorodnych postaw antykomunistycznych spróbują udzielić odpowiedzi referenci – uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej IPN „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 22–24 listopada 2017 r.

W ostatnich latach coraz więcej mówiło się i pisało o komunizmie oraz komunistach, zarówno tych z lat międzywojennych (KPRP/KPP), wojennych (PPR, GL-AL), jak i sprawujących rządy w powojennej Polsce. Antykomunizm stanowił jedynie uzupełnienie tych badań, a przecież określał i kształtował on nie tylko postawy organizacji politycznych i społecznych, ale także instytucji rządowych okresu II Rzeczypospolitej, czasu wojny i konspiracji, powojennego wychodźstwa niepodległościowego, jak również opozycji w Polsce rządzonej przez komunistów po II wojnie światowej. Dlatego olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej postanowiła pochylić się nad tym ważnym acz zapomnianym tematem i wespół z zaproszonymi referentami nie tylko przedstawić różnorodne oblicza polskiego antykomunizmu, ale przede wszystkim poszukać odpowiedzi na pytania, czym był antykomunizm i czy każda postawa przeciwkomunistyczna, opozycyjna była równoznaczna z antykomunizmem.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem i zapraszamy na obrady.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa IPN

„Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”

22–24 listopada 2017 r., Olsztyn

 

Dzień pierwszy (22 listopada - środa)

Panel pierwszy

 • prof. dr hab. Andrzej Nowak (IH PAN), Antykomunizm w myśli polskiej XIX wieku
 • prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN), Polska myśl sowietologiczna – między wyobraźnią a wiedzą
 • prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ Kraków), Polaków krytyczne spojrzenia na komunizm
 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (IPN Wrocław), Rewolucja bolszewicka – nadzieje i zagrożenia z polskiej wojennej perspektywy
 • prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (IPN Wrocław), Komitet Narodowy Polski wobec bolszewików
 • dyskusja

Panel drugi

 • dr hab. Robert Litwiński (UMCS Lublin), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II RP wobec komunizmu i komunistów
 • dr Paweł Libera (Centrala IPN), Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej wobec komunizmu
 • dr Tomasz Gajownik (UWM Olsztyn), Wywiad i kontrwywiad II Rzeczypospolitej wobec komunistów „polskich”
 • dr hab. Marcin Kruszyński (IPN Lublin), „Wykonawcy" polskiej polityki zagranicznej wobec ZSRR w okresie międzywojennym. Stosunek posłów i ambasadorów RP w Moskwie do komunizmu
 • dr Witold Bagieński (Centrala IPN), Antykomunistyczna „dywersja ideologiczna" jako zagrożenie dla PRL
 • dr Paweł P. Warot, Komuniści kontra antykomuniści w Okręgu Mazurskim
 • dyskusja

Panel trzeci

 • prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW Warszawa), Ruch narodowy w kraju i na emigracji wobec komunizmu
 • dr Marcin Bukała (IPN Rzeszów), Ruch ludowy w kraju i na emigracji wobec komunizmu
 • Maciej Żuczkowski (Centrala IPN), Socjaliści polscy wobec ruchu komunistycznego
 • Marek Hańderek (Centrala IPN), Stronnictwo Pracy i Unia wobec komunizmu
 • dyskusja
 • dr Piotr Gontarczyk (Centrala IPN), Syjoniści-rewizjoniści - przyczynek do żydowskiego antykomunizmu w II Rzeczypospolitej
 • Grzegorz Wołk (Centrala IPN), Antykomunizm w ideologii Konfederacji Polski Niepodległej
 • dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa), Antykomunizm Federacji Młodzieży Walczącej
 • dr Grzegorz Majchrzak (Centrala IPN), Czy „Solidarność” była ruchem anty-komunistycznym?
 • dyskusja

Dzień drugi (23 listopada - czwartek)

Panel czwarty

 • dr Karol Sacewicz (IPN Olsztyn/UWM), Społeczne inicjatywy antykomunistyczne w II Rzeczypospolitej
 • prof. dr hab. Mirosław Golon (IPN Gdańsk), Wpływ rabunków i zbrodni Armii Czerwonej na ziemiach polskich w latach 1944–1945 na kształtowanie się antykomunistycznych postaw Polaków
 • dr hab. Piotr Niwiński (IPN Gdańsk), Antykomunizm Żołnierzy Wyklętych
 • dr hab. Tomasz Balbus (IPN Wrocław), Obraz komunizmu i komunistów w myśli programowej i publicystyce polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944–1956
 • dr Waldemar Brenda (IPN Olsztyn), Postawy antykomunistyczne mieszkańców Warmii i Mazur w latach 1946–1956
 • prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK Toruń/ECS), Niezależne organizacje młodzieżowe w PRL wobec komunizmu
 • dyskusja
 • ks. dr Jarosław Wąsowicz (Piła), Grupy i ruchy religijne z kręgu Kościoła katolickiego w panoramie niezależnych antykomunistycznych organizacji młodzieżowych
 • dr hab. Konrad Białecki (IPN Poznań), Ewangelicy w PRL wobec komunizmu
 • dr hab. Selim Chazbijewicz (UWM Olsztyn), Polscy Tatarzy a komunizm
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (UMK Toruń), Antykomunizm w polskiej kulturze i sztuce
 • dr Karol Nawrocki (IPN Gdańsk), Stadionowy antykomunizm w PRL
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Postawy antykomunistyczne Polaków w Łomżyńskiem i Białostockiem w XX wieku
 • ks. dr Bogumił Wykowski (Biesal), Autochtoni na Warmii i Mazurach wobec PPR/PZPR (do 1951 roku)
 • dyskusja

Panel piąty

 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN/UKW), Obraz komunistów polskich w ujęciu emigracji politycznej na Wyspach Brytyjskich  po 1945 roku
 • dr hab. Piotr Kardela (IPN Białystok), Antykomunizm Polonii amerykańskiej
 • dr Sławomir Moćkun (PE Bruksela), Postawy antykomunistyczne Polonii kanadyjskiej
 • prof. dr hab. Jan Lencznarowicz (UJ Kraków), Polacy w Australii wobec komunizmu po 1945 roku
 • dyskusja
 • dr Zbigniew Girzyński (UMK Toruń), Polscy antykomuniści we Francji po II wojnie światowej
 • prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN Radom), Polskie harcerstwo w kraju i na obczyźnie wobec komunizmu
 • prof. dr hab. Krzysztof Tarka (Uniwersytet Opolski), Marsz wolnych Polaków. Protesty środowisk emigracyjnych przeciwko wizycie Bułganina i Chruszczowa w Wielkiej Brytanii w kwietniu 1956 r.
 • dr Krzysztof Langowski (Centrala IPN), Postawy antykomunistyczne piłsudczyków w Stanach Zjednoczonych
 • dyskusja

Dzień trzeci (24 listopada - piątek)

Panel szósty

 • dr Rafał Łatka (Centrala IPN), Czy Prymas Polski Stefan Wyszyński był antykomunistą?
 • dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów), Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk - antykomunista w sutannie
 • dr Wojciech Muszyński (IPN Warszawa), Bolesław Piasecki - przedwojenny antykomunista
 • dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów), Adam Doboszyński wobec komunizmu i Związku Sowieckiego
 • dyskusja
 • dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (Centrala IPN), Narodowa Organizacja Kobiet wobec komunizmu - idea i praktyka (wybrane zagadnienia)
 • dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa (UKW Bydgoszcz), Ta, która tańczyła nad przepaścią - Dorota Terakowska, dziennikarka niepokorna
 • dr Rafał Sierchuła (IPN Poznań), Antoni Goerne - wielkopolski antykomunista
 • dr Władysław Bułhak (Centrala IPN), Ambasador Kazimierz Papee - przykład praktycznego antykomunizmu
 • dr Tomasz Osiński (IPN Lublin), Ziemiaństwo wobec komunizmu (1944–1956)
 • dyskusja i zakończenie konferencji
do góry