Nawigacja

Badania Naukowe

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Łodzi

Udział pracowników w projektach badawczych centralnych:

 • Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych (Andrzej Czyżewski, Paweł Spodenkiewicz);
 • Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem i wolnością wyznania (Milena Przybysz);
 • Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji i Polonii (dr Janusz Wróbel);
 • Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej (A. Czyżewski, Leszek Próchniak, M. Przybysz);
 • Indeks Polaków represjonowanych za pomoc Żydom (Adam Sitarek, Michał Trębacz);
 • Wojna i okupacja 1939–1945 (dr Tomasz Toborek, A. Sitarek, M. Trębacz);
 • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej (L. Próchniak, dr Joanna Żelazko);
 • Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956 (dr T. Toborek);
 • Śladami zbrodni (Artur Ossowski, dr J. Żelazko, P. Spodenkiewicz, dr T. Toborek);
 • Słownik biograficzny „Konspiracja i opór społeczny 1944–1956” – biogramy w w/w wydawnictwie publikowali: Paweł Kowalski, L. Próchniak, dr T. Toborek, dr J. Wróbel);
 • Historia harcerstwa w PRL (Grzegorz Nawrot);
 • Rok Kultury Niezależnej (dr T. Toborek)

Badania naukowe o zasięgu regionalnym:

 • Wojna i okupacja w Łódzkiem (A. Ossowski, dr T. Toborek, dr J. Żelazko);
 • Relacje polsko-żydowskie w Łodzi i regionie (Magdalena Zapolska-Downar, P. Spodenkiewicz, A. Sitarek, M. Trębacz)
 • Historia antykomunistycznego podziemia w Polsce centralnej (dr T. Toborek)
 • Działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi (dr J. Żelazko)
 • Mniejszości narodowe w Łodzi (M. Zapolska-Downar, P. Spodenkiewicz)
 • Obsada personalna UB/SB w Łodzi (L. Próchniak, dr J. Żelazko)
 • Łódzki Marzec’68 (A. Czyżewski, P. Spodenkiewicz, M. Zapolska-Downar)
 • Kościół katolicki w Łódzkiem w okresie PRL (M. Przybysz)
 • Stan wojenny w Łodzi i regionie (L. Próchniak, P. Spodenkiewicz)
 • Historia NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej (L. Próchniak)
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów w Łodzi (A. Czyżewski)
 • Historia NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej (A. Czyżewski)
 • NSZZ „Solidarność” Regionu Piotrkowskiego (M. Przybysz)
 • NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej (M. Przybysz)
 • Środowiska literackie w PRL (M. Zapolska-Downar)
 • Środowiska naukowe w PRL (P. Spodenkiewicz, A. Czyżewski)
 • Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim 1948 – 1956 (L. Próchniak)
 • Historia historiografii i metodologia historii (A. Czyżewski)
 • Służby specjalne PRL wobec emigracji i Polonii (dr J. Wróbel).
do góry